21 jul 2023

Wat kiest de Prins: Wijsheid of Dwaasheid

Ik ben zo blij dat ik No. 43: The Dramatic Structure of Proverbs mag vertalen, geschreven door Peter J. Leithart. Dit komt goed van pas, omdat ik op mijn andere blog vaak verwijs naar Rachels gastblog: Je bent geen Spreuken 31 vrouw. Rachel verwees naar dit artikel. Peter heeft me toestemming gegeven, en daarvoor ben ik hem dankbaar want ik hoop dat deze vertaling voor een waardevolle bron van inzicht zal zijn.

📚😊Veel studieplezier!


Spreukenboek willekeurig? 
Het boek Spreuken lijkt op het eerste gezicht een willekeurige verzameling van spreuken en wijsheden, gebaseerd op ervaring en doordrenkt van wet. Ondanks deze ogenschijnlijk willekeurige indeling heeft het boek een overkoepelende structuur die zijn belangrijkste thema's versterkt.

Het belang van "begin en einde" in bijbelboeken
Een manier om aanwijzingen te vinden over de structuur van een bijbelboek (of elk ander boek) is om te kijken naar het begin en het einde. Genesis begint met het gebod aan Adam om over de aarde te heersen en eindigt met een nieuwe Adam, Jozef, die heerst over het grootste rijk ter wereld. Exodus begint met Israël in slavernij en eindigt met Gods aanwezigheid die neerdaalt op de tabernakel; zoals James Jordan heeft geschreven, is het thema van het boek "Van Slavernij tot Sabbat." De kosmische reikwijdte van de boeken van Kronieken wordt versterkt doordat het begint bij Adam (schepping) en eindigt met de verklaring van Cyrus dat de tempel herbouwd zal worden, een anticipatie van de eschatologische tempel van de nieuwe schepping. Het boek Mattheüs begint met de Joodse stamboom van Jezus, laat zijn toenemende conflicten en afwijzing van het Joodse leiderschap zien en eindigt met Jezus die zijn discipelen opdraagt het evangelie naar de heidense volkeren te verspreiden. Handelingen begint met Pinksteren in Jeruzalem en eindigt met Paulus die ongehinderd in Rome predikt.


Vrouwe Wijsheid en Vrouwe Dwaasheid 
Door deze benadering toe te passen op de Spreuken krijgen we belangrijke inzichten. De eerste negen hoofdstukken verwijzen naar twee vrouwen die strijden om de aandacht en genegenheid van de prins. 

 • Vrouwe Wijsheid wordt geïntroduceerd in hoofdstuk 1, op straat waar ze de onverstandigen aanspoort om hun dwaze gedrag op te geven en hen waarschuwt voor de gevolgen als ze weigeren te luisteren (1:20-33). Hoofdstuk 2 introduceert de tweede vrouw, de overspelige,
 • Vrouwe Dwaasheid (9:13); haar wegen leiden naar de dood (2:16-18). Ze is luidruchtig en opdringerig en richt zich op de onverstandigen of dwazen (9:13).Kiezen tussen Wijsheid en Dwaasheid
Gedurende de vroege hoofdstukken moedigt de vader zijn zoon afwisselend aan om Vrouwe Wijsheid na te streven (3:13vv.; 4:1-9; 8:1-36; 9:1-6) en waarschuwt hem voor de gevaren van Vrouwe Dwaasheid (5:1-23; 6:20-35; 7:6-27; 9:13-18). Wijsheid brengt leven, rijkdom en eer. Dwaasheid brengt armoede, schande en uiteindelijk de dood; haar huis leidt naar het graf. 

De Spreuken beginnen dus met de zoon geconfronteerd met de keuze tussen twee vrouwen die verbonden zijn met twee verschillende bestemmingen.

Wie (of wat) kiest de prins?
Houd ook in gedachten dat de Spreuken geschreven zijn door een koning aan een prins. Het boek bestaat voornamelijk uit de spreuken van Salomo en koning Lemuel (hoofdstuk 31), en de koning spreekt consequent zijn "zoon" aan. De dramatische premisse van het boek Spreuken is als volgt: de prins moet beslissen of  Vrouwe Wijsheid of Vrouwe Dwaasheid zijn prinses zal zijn. De dramatische vraag is dus: Wie zal hij kiezen? (In het onderwijzen hiervan aan kinderen heb ik gesuggereerd dat het boek Spreuken structureel vergelijkbaar is met de versie van Disney van "De Kleine Zeemeermin" van Hans Christian Andersen, waarin een prins moet kiezen tussen de zeemeermin, die niet kan spreken zolang ze een normaal meisje is, en de zeeheks, die zich heeft vermomd als een begeerlijke jonge vrouw.)

Antwoord op de vraag: Spreuken 31
Het antwoord op onze dramatische vraag wordt gegeven in het laatste hoofdstuk van het boek, het bekende Spreuken 31. Het is geen toeval dat de Spreuken eindigen met een viering van de deugdelijke vrouw. In het drama van Spreuken is de goede vrouw "Vrouwe Wijsheid" uit de eerdere hoofdstukken. Haar man, de prins, zit nu in de poorten van de stad. De prins heeft de verleidingen van de overspelige, Dwaasheid, succesvol weerstaan. Hij heeft verstandig gekozen. Samen vormen de prins en zijn bruid het koninklijke huishouden.


De laatste Adam en Zijn bruid
Deze structuur en deze personages zijn over het algemeen analoog aan de belangrijkste structuren en personages in de Bijbel. De eerste prins, Adam, koos ervoor om het woord van zijn "overspelige" vrouw te volgen (2 Kor 11:1-3) en eindigde, zoals de Spreuken zeggen, in het graf. De laatste Adam luisterde aandachtig naar het Woord van Zijn Vader en stierf om een smetteloze Bruid te winnen. Nu prijst Hij Zijn bruid aan de poorten; zij is een uitstekende ( goede of voortreffelijke) vrouw. 

Contextuele betekenis van Spreuken 24:11-12
Dit lijkt misschien een wat grillige manier om het boek Spreuken samen te vatten, maar het werpt licht op bepaalde spreuken. Bijvoorbeeld, door de eenheid van het boek Spreuken te herkennen, kunnen we de oorspronkelijke kracht begrijpen van de reddings-verzen in Spreuken 24:11-12. 

Spreuken 24:11-12 Red hen die opgepakt zijn om te sterven, wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat. Wanneer u zegt: Zie, wij hebben dat niet geweten, zal Hij Die de harten toetst, dat niet merken? Hij Die uw ziel gadeslaat, zal Híj het niet weten? Immers, Hij zal een mens vergelden naar zijn werk.

Deze verzen zijn natuurlijk gebruikt om de activiteiten van de anti-abortusgroep Operation Rescue [1] te rechtvaardigen. Volgens de leiders van de beweging suggereren ze dat christenen vrouwen die op weg zijn naar abortusklinieken om hun baby's te doden, fysiek moeten tegenhouden.

Zoals een rund naar de slacht gaat (heroverweging reddings-verzen) 
Ik wil hier niet de kwaliteiten van Operation Rescue bespreken. Deze verzen zijn inderdaad toepasselijk op anti-abortustactieken. Maar het volstaat te zeggen dat in de dramatische context van Spreuken deze verzen een andere betekenis hebben. Degenen die "ter dood worden gebracht" en "wankelen naar het slachthuis" zijn de dwazen uit de vroege hoofdstukken van het boek. In die hoofdstukken wordt de eenvoudige afgebeeld als iemand die de overspelige Dwaasheid gelukzalig volgt naar het graf (2:18-19; 6:33; 7:22-27; 9:18). Spreuken 7:22 zegt dat de dwaas Vrouwe Dwaasheid volgt "zoals een rund naar de slacht gaat."


Reddingsoperatie gelinkt aan Jacobus 5:20
In de context van het hele boek instrueren  de  verzen 11-12 ons om dwazen te redden van dwaasheid en onwetendheid. Het idee lijkt op dat van Jakobus 5:20: "Weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken." De reddingsoperatie in Spreuken 24:11-12 heeft voornamelijk betrekking op het redden van dwaze zondaars van de weg die naar het graf leidt.

---

[1] Operation Rescue® is een van de toonaangevende pro-life christelijke activistische organisaties in de Verenigde Staten.

BIBLICAL Horizons, No. 43
November, 1992
Copyright 1992, Biblical Horizons

6 jun 2023

Bidden met ADHD: Praktische Tips 🙏✨

Wil je graag bidden maar heb je het gevoel dat jouw ADHD je (te) vaak belemmert? In deze blog deel ik een paar praktische tips, die je kunnen helpen. 

Vrouw in gebed, worstelend met afleiding bij artikel over ADHD


HEERE, U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie HEERE, U weet alles. (Psalm 139)

15 tips bidden met ADHD

 1. 💊 Als je medicijnen neemt, probeer het tijdstip van gebed binnen de werking van de medicijnen te plannen. Een avondgebed tijdens je rebound is niet zo handig.
 2. ✋ Bepaal een vaste tijd van gebed als dat mogelijk is in jouw situatie. Stel de tijd in op je telefoon, zodat je het niet vergeet. 
 3. 🚶‍♀️ Lopend biddend thuis of tijdens een wandeling is een goed idee.
 4. 📴 Verminder externe prikkels: social media uit, deur van je kamer dicht, muziek zacht of helemaal uit. (sommige mensen hebben een 'achtergrondtoon' nodig om zich te kunnen concentreren)
 5. 💻 Kies bijbelleesplan! Het ondersteunt je gebed. Nadeel van bijbelleesplan op computer is wel dat de verleiding om te gaan surfen groot is. Beter idee: bijbels dagboek
 6. 📝 Gebruik een speciaal schrift en schrijf je gebeden op in plaats van stil gebed.
 7. ⏰ Pas je gebed aan qua tijd als je een korte concentratieboog hebt. God weet ervan: Hij kent je door en door. 
 8. 🚰 Zorg voor water en neem na ongeveer vijf minuten een slokje. Ga dan weer verder met je gebed.
 9. 🗒️ Maak een gebedslijst en leg dat neer op een vaste plek, zodat je niet vergeet voor wie je wilde bidden.
 10. 😞Als je voelt dat je te chaotisch voelt om te bidden, gebruik dan de gebedshand. Soms vraagt bidden om een systeem als hulp.
 11. 🗣️ Bespreek je gebedsmoeilijkheden met een goede vriend of vriendin.
 12. 🙌 Ken je grens. Merk je dat je concentratie totaal weg is, stop er dan mee. Vertel het tegen God en zeg Hem dat het je spijt dat het niet lukt. Kies een ander tijdstip die dag en voel je vooral niet schuldig.
 13. 📌 Hang post-its op bepaalde plekken in je huis met een Bijbeltekst of een quote die je aanzet tot een kort gebed buiten de vaste gebedstijd om.
 14. 💁🏻 Is er door stress helemaal geen mogelijkheid om tot rust te komen, maak dan gebruik van korte gebeden zoals: "God, help me."
 15. 🌱 Maak er een gewoonte van om je impulsiviteit, hyperactiviteit of dromerigheid te benoemen in gebed. Bijvoorbeeld 's ochtends. Vraag Hem of Hij je wil helpen om te groeien in acceptatie van jezelf en of je op een goede manier mag ontwikkelen

Vrouw in gebed, worstelend met afleiding bij artikel met gebedstip

In mijn gemeente komen we iedere dinsdagavond bij elkaar om te bidden. Omdat ik weet dat het soms pittig is om zo'n avond vol te houden, zocht ik een paar tips bij elkaar.

7 tips voor bidden met ADHD in gebedskring
 1. Leg kort uit wat ADHD inhoudt en hoe het van invloed kan zijn op je vermogen om in een groep te functioneren, vooral wat betreft de hoeveelheid prikkels en het meebidden met je hart. Benadruk dat dit geen teken van onwil is, maar eerder een uitdaging waar je mee te maken hebt
 2. Vraag om begrip en ondersteuning van de groep, zodat je je op je gemak voelt en beter kunt deelnemen aan het gebed
 3. Geef aan dat het kan zijn dat je eerder naar huis wil, omdat je last hebt van de prikkels
 4. Neem af en toe een mini pauze om even op te laden: gewoon even naar de toilet, rondje lopen in de gang of wat dan ook. 
 5. Overweeg om niet meer bij elke gebedsavond van je gemeente aanwezig te zijn. Geef jezelf toestemming om een keertje over te slaan
 6. Vraag of er na een aantal gebeden een lied gezongen kan worden om de energie te verfrissen en wat afwisseling te bieden.
 7. Als een groepsgebed niet lukt, zoek dan naar andere manieren om samen te bidden die beter bij jou passen. Denk aan één-op-één gebedspartnerschap. Dit biedt een intiemere setting waarin je je beter kunt concentreren.
Wat werkt voor jou?
Er zijn zeker nog meer handige tips die je kunnen helpen bij het bidden met ADHD. Ik ben echt benieuwd naar jouw eigen ervaringen. Wat werkt voor jou? Laat het me weten in de reacties hieronder, want ik wil graag van je leren! ✨🙌🗣️

17 apr 2023

Nooit dieper vallen dan in Gods handen: 5 citaten van christelijke vrouwen over geloof en hoop

Soms zijn er momenten waarop het verdriet me overvalt en ik me wil terugtrek om te huilen over wat ik verloren heb. Niet dat ik er in wil blijven steken. Daarom herinner ik mezelf er steeds weer aan dat ik niet alleen ben. Dat ik geloof in een God die leeft. 

Niemand begrijpt me zoals Hij dat doet.


Als jij ook pijn ervaart, op welk gebied dan ook, wees niet bang om het bij God neer te leggen. Je hoeft niet eerst te proberen om jezelf op te pimpen of je verdriet weg te duwen. Zijn liefde is oneindig veel dieper dan welke pijn dan ook en Hij wil je helpen om ermee om te gaan. Hij zal je troosten en kracht geven om de moeilijke tijden door te komen.

Bemoedigende woorden van wijze christelijke vrouwen
Ik deel vandaag een paar bemoedigende woorden van christelijke vrouwen, die ons eraan herinneren dat er hoop is te vinden in het midden van onze pijn.

 1. Joni Eareckson Tada: "God belooft ons niet dat we niet zullen lijden in dit leven, maar Hij belooft ons wel dat Hij bij ons zal zijn in onze pijn."
 2. Susannah Spurgeon: "Zelfs als we door diepe dalen gaan, mogen we weten dat we niet alleen zijn. God is erbij en zal ons troosten en kracht geven."
 3. Mary Winslow: "Breng elk klein probleem en elke grote last bij de Heer. Hij is de enige die onze lasten kan dragen en ons kan helpen om te gaan met de uitdagingen van het leven. We kunnen Hem vertrouwen om ons te helpen door de donkere tijden heen te komen en ons te leiden naar de hoop die in Hem te vinden is."
 4. Ann Voskamp: "Er is geen angst die zo diep in ons is geworteld als de angst om niet geliefd te zijn, maar de liefde van God is dieper dan onze diepste angst."
 5. Corrie ten Boom: "Je kunt nooit dieper vallen dan in Gods handen."
Het perfecte geschenk: Zijn liefde 💝
Dat wil ik onthouden: God is er om mij te helpen en te troosten, zelfs als alles me ons heen instort. Zoals mijn blogvriendin Debbie Nolan ooit schreef: "Zijn troost is geweldig en net wanneer we beginnen te wanhopen, komt Hij opdagen met het perfecte geschenk: Zijn liefde!"

---

💔 Heb jij ooit zo'n dag gehad dat het voelde alsof je wereld instortte? Hoe heb jij jezelf er doorheen gesleept? Was het je geloof of iets anders wat je hielp? 
💔Weet je nog dat moment waarop je dacht dat alles fout ging en er geen uitweg was? Welke woorden of citaten hebben jou toen geholpen om er weer bovenop te komen? Deel je tips en tricks hieronder!

🔄 Dit bericht is een herziene versie van een eerdere blogpost met de titel: Geef God je pijn (2019)

11 apr 2023

Praktisch weekplan voor gebed tijdens kerkconflict


Op zaterdag 1 mei 2004 scheurden vele hervormde gemeenten in ons land, als gevolg van het feit dat de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk zich verenigden. 

Onze gemeente bleef achter met heel weinig. Geen geld, geen ruimte om samen te komen, bijna geen kerkenraad meer. Het grootste deel van de mensen vertrok en begon een nieuwe kerk. Hoe ga je om met emoties?

Misschien maak jij ook zoiets mee en weet je geen weg met je emoties. Daarom deel ik vandaag een praktisch weekplan als hulpmiddel bij het gebed dat voor meer rust in je hoofd kan zorgen. Ik hoop dat het helpt.

Weekplan om met kerkpijn om te gaan
 1. Maak (of koop) vierkante gekleurde briefjes
 2. Schrijf op het eerste briefje je veroordelende gedachten over bepaalde personen. Schrijf zoals je praat. Gooi het eruit. Het hoeft niet netjes. Heb je een extra briefje nodig, geen probleem. Kies één kleur.
 3. Schrijf op het tweede briefje de veroordelende opvattingen die je van anderen hoorde over bepaalde mensen - waar je in ging geloven. Meerdere briefje zijn prima maar kies een andere kleur dan de eerste briefjes. 
 4. Schrijf op het derde briefje je emoties over de hele situatie. Bijvoorbeeld: ik ben zo bang. Of ik ben boos. Of ik voel me alleen gelaten. Schrijf op wat in je naar boven komt
 5. Trek je terug uit partijvorming. Focus je 3 tot 7 dagen op God, bid, luister goede christelijk muziek en lees in je Bijbel (weekplan Bijbellezen). Zoek contact met mensen die fijngevoelig zijn in hun omgang met anderen.
 6. Gebruik bovenstaande briefjes gedurende 3 tot 7 dagen in je gebed.
 7. Lees de briefjes hardop voor aan de Heer.
 8. Bepaal zelf hoe, wanneer, in welke volgorde. Je kunt dit meerdere keren per dag doen als je daar tijd voor hebt. Je kunt ook briefjes toevoegen.

Voorbeeldgebed bij blaadje nummer 1:

Liefdevolle Vader, ik kom tot u in Jezus naam. Ik lees nu mijn veroordelende gedachten voor die ik over mijn broeder, mijn zuster heb (... en dan lees je ze hardop voor). Vervolg je gebed met; “Ik vraag U: open mijn hart voor de waarheid. Geef me wijsheid. Is het waar wat ik denk? Zo ja, geef me dan medelijdende liefde met die persoon. Zijn mijn gedachten niet waar: verander dan alstublieft mijn denken. Ik kan het niet zelf maar hier ben ik: ik leg alles voor U neer. Ik houd niets voor U verborgen. In Jezus naam, amen.

Over je emoties: je emoties kunnen natuurlijk per dag veranderen. Het is geen probleem om nieuwe briefjes per dag te maken over hoe je je voelt. Spreek deze briefjes echt hardop uit voor de Heer in je gebed. Huil, zucht, roep. Hij hoort ook al voel het misschien niet zo.

🙏📖 Vertrouw op Hem!

3 apr 2023

Bijbellezen in tijd van kerkconflict

Als je geconfronteerd wordt met een kerkconflict*, ziet het leven er opeens heel anders anders uit. Ik weet uit eigen ervaring dat je er moedeloos van kunt worden (zie link hieronder). Dat je denkt: ik stop voorlopig met dat kerkgedoe. 

Ik was daar. Weet je wat mij hielp? 
Bijbel lezen 📖Pak je Bijbel!
Opstaan uit de misère en je Bijbel pakken is een goede eerste stap. Dus als je je boos en verward voelt: pak je Bijbel opnieuw. Kies een leesplan dat bij je past en neem de tijd om te lezen, te bidden en na te denken over wat je leest. 

Mijn Bijbelleesplan (voor een week)
Vandaag deel ik mijn persoonlijke Bijbel leesplan, dat mij hielp om elke dag dicht bij God te blijven. Ik hoop je er wat aan hebt.

Je kunt deze Bijbelteksten gebruiken tijdens het bidden en reflecteren op wat voor probleem dan ook. Lees de Bijbelteksten hardop voor aan de Heer en vraag vooral om de leiding van de Heilige Geest die in je woont.

Dag 1: VERANDER JE GEDACHTEN 🤔💭💡

Filippenzen 4:8-9: "Tenslotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn." Hoe kunnen we ons denken veranderen volgens Filippenzen 4:8-9? 👉 Combineer met Efeziërs 4:22-23

Dag 2: VERNIEUW JE DENKEN 🧠🔄💭

Romeinen 12:2: "Wees niet gelijkvormig aan deze wereld, maar verander door vernieuwing van inzicht uw houding, opdat u kunt onderscheiden wat de wil van God is, wat goed en welgevallig en volmaakt is." Wat betekent het om ons denken te vernieuwen volgens Romeinen 12:2 👉 Combineer met Kolossenzen 3:9-10

Dag 3: BLIJF IN GODS LIEFDE ❤️🙏💕

Johannes 15:9-13: "Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden." Hoe kunnen we in Gods liefde blijven volgens Johannes 15:9-13? 👉 Combineer met 1 Johannes 4:16

Dag 4: DIEN ANDEREN 🤝🙏🏼❤️

Marcus 10:45: "Ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen." Wat is de betekenis van dienen volgens Marcus 10:45? 👉 Combineer met Johannes 13:14-15

Dag 5: VERTROUW OP GOD 🙌🏼🙏💪

Spreuken 3:5-6: "Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg." Hoe belangrijk is het om op God te vertrouwen volgens Spreuken 3:5-6? 👉 Combineer met Psalm 37:5

Dag 6: GOD VOORZIET 🍞🍷🙏

Filippenzen 4:19: "Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus." Wat betekent het dat God voorziet volgens Filippenzen 4:19? 👉 Combineer met Matteüs 6:33

Dag 7: BEMOEDIGING IN BEPROEVING 💪🙏😇

2 Korintiërs 1:3-4: "Gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze ellende, zodat wij met de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende kunnen troosten." Hoe kunnen we anderen troosten zoals God ons troost volgens 2 Korintiërs 1:3-4? 👉 Combineer met Psalm 23:4

*kerkconflict (en elke andere misère)
---

Houd vol, God is betrouwbaar
God is veel betrouwbaarder dan wie dan ook. Ik ervoer dat toen ik me afkeerde van de problemen en met mijn pijn en verwarring naar God ging, ik Zijn vrede ontving (zelfs midden in de moeilijkste tijden). Houd vol dus 🙏📖

Jezus: "Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven." (Mattheüs 11:28)

27 mrt 2023

C.H. Spurgeon's inspirerende citaten over psychisch lijden

Sommige boeken zijn goud waard. Mijn man kreeg tijdens zijn burn-out het boekje "Bij U schuil ik".  Het bevat een kleine selectie uit de preken van C.H. Spurgeon over lijden. Mijn man las kleine stukjes per dag en deelde soms een citaat. Wat heb ik daar mooie herinneringen aan.

C.H. Spurgeon's inspirerende inzichten
Dit boekje is goud waard omdat Spurgeon zo open is over zijn eigen strijd met depressie en andere moeilijkheden. Hij geeft inzichten en advies aan anderen die er mee worstelen. 


Vandaag deel ik 10 citaten van Spurgeon over lijden uit dit boek.

10 citaten van Spurgeon over psychisch en lichamelijk lijden
 1. De neerslachtigheid komt ieder keer over me als de Heere een grote zegen voor mijn bediening voorbereidt; de wolk is zwart voordat hij breekt voordat zijn rijke zegen zichtbaar wordt. Neerslachtigheid is nu een profeet in ruwe kleren voor mij geworden, een Johannes de Doper, die de komst van rijkere zegen van mijn Heere aankondigt.
 2. Tegen depressiviteit zonder reden kan weinig gedaan worden. De zoete tonen van Davids harp kunnen die evenmin verdrijven.
 3. "Niemand weet hoe ik eraan toe ben", roept iemand. Maar Jezus weet het. Hij kent die duistere plek in jou.
 4. Er zijn zeeën van lijden, die de lijder alleen zal moeten bevaren. Speur de horizon af en je zult niet anders zien dan golf na golf. Nu is het uur van geloof in die grote Heere, die zelfs de eenzame zeeën in de holte van zijn hand houdt. Hij kent je arme lichaam en Hij staat toe dat het zwak is, Hij staat toe dat je hart beeft, omdat Hij Zich wil verheerlijken in Zijn tederheid naar jou toe, waarin Hij je sterk zal maken. Jehova Rophi is Zijn naam: de Heere die heelt.
 5. Maak dit tot je stelregel: of ik blij of neerslachtig ben, of ik nu zing of zucht; de belofte is waar en de Belover in getrouw … het verbond staat vast en Zijn eeuwigdurende liefde blijft.
 6. Sommige verslagen mensen zijn zo ziek dat ze een afkeer hebben van eten en dalen af tot aan de poorten van de dood. Ben jij dat, wanhoop dan niet, want Jezus kan de meest samengebogen mens weer oprichten
 7. Mijn depressie is als een lange, donkere nacht, maar net zoals de ochtend de nacht verdrijft, weet ik dat er een nieuw licht zal komen.
 8. Net zoals de natuur soms onvoorspelbaar en veranderlijk is, zo is mijn depressie soms onvoorspelbaar en veranderlijk, maar ik weet dat ik steun kan vinden in God en Zijn liefde.
 9. Ik heb vaak gewenst dat degenen die zo snel met hun advies klaarstaan, zelf enigszins geleden hadden want dan waren ze misschien zo verstandig geweest om hun mond te houden. Wat voor zin heeft het om tegen iemand die zichzelf niet kan oprichten te zeggen dat ze meer rechtop moeten lopen en dat ze niet zoveel naar de grond moet kijken?
 10. Weet je dat de beste beproeving van een christen de nacht is? Als de nachtegaal overdag zou zingen wanneer iedere gans snateren kan, zou hij geen betere zanger geacht worden dan het winterkoninkje. Als een christen alleen maar bij daglicht standvastig blijft, als iedere lafaard moedig is, wat zou hij dan zijn? Zijn moed zou geen schoonheid hebben, zijn dapperheid geen heerlijkheid. Maar omdat hij in de nacht kan zingen, zingen als Hij de wanhoop nabij is, dan blijkt zijn oprechtheid. De sterren zijn overdag niet zichtbaar. Ze worden zichtbaar als de zon is ondergegaan. 


Mijn favoriete bemoediging
Ik sluit af met een mijn favoriete bemoediging:

Zeg niet, kind van God, dat de zon uitgeblust is, omdat ze achter de wolken schuilgaat. Ach nee, achter de wolken schijnt de zon, gereed om het weer zomer voor jou te laten worden. Want als ze tevoorschijn komt heeft ze de wolken geschikt gemaakt om hun aprilbuien te laten vallen die de meibloemen laten ontluiken. En boven alles, als God Zijn aangezicht verbergt, zeg dan niet dat hij je vergeten is. Hij vertoeft* slechts om ervoor te zorgen dat je Hem nog meer liefheeft; en als Hij komt, zult u blij zijn in de Heere en U verheugen met een heel grote vreugde.**  

* houdt zich in, verblijven, pauzeren? 

** 'Blijdschap' beschrijft een innerlijke ervaring van gelukkig zijn, terwijl 'vreugde' meer de uiterlijke expressie van deze innerlijke blijdschap tot uitdrukking brengt. Bron: Blijdschap, juichen, vreugde

Alleen tweedehands beschikbaar - maar je mag het lenen
Het boek "Bij u schuil ik" van C.H. Spurgeon jammergenoeg alleen nog tweedehands te koop. Maar als je dichtbij woont, mag je dit boek voor een tijdje lenen.

24 mrt 2023

Jona en de heidenen

Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)Markus 4:41 En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?

Het verhaal van Jezus die de storm kalmeert heeft veel overeenkomsten met het eerste hoofdstuk van Jona: In beide passages is er:
 • een vertrek per boot (Jona 1:3; Markus 4:36); 
 • een hevige storm (Jona 1:4; Markus 4:37); 
 • een boot die dreigt te zinken (Jona 1:4; Markus 4:37); 
 • een slapende hoofdpersoon (Jona 1:5; Markus 4:38); (4) 
 • doodsbange zeelieden (Jona 1:5; Markus 4:37); 
 • zeelieden zijn bang dat ze zullen omkomen (Jona 1:6, 14; zie ook 3:9; Markus 4:38)
 • een wonderbaarlijke bedaren van de storm (Jona 1:15; Markus 4:39);
 • zeelieden die met "grote angst" reageren op het wonder (Jona 1:16; Markus 4:41)

Ik geloof dat Markus twee punten wil maken met deze opzettelijke vergelijking. Ten eerste, omdat Jezus degene is die de storm kalmeert in het parallelle verhaal, moet Jezus God zijn! Ten tweede, door de vraag te stellen: "Wie is toch deze?", lieten de Joodse discipelen zien dat ze totaal anders waren dan de niet-joodse zeelieden met Jona op de boot, die onmiddellijk beseften wie de storm tot bedaren had gebracht en Hem begonnen te aanbidden! 

Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de HEERE; zij brachten de HEERE een slachtoffer en legden geloften af. (Jona 1:16). 

Het evangelie van Markus bevestigt een waarheid die ik bij ontelbare gelegenheden heb zien uitkomen, en die me jaren geleden uitdaagde om de waarheid van het evangelie te overwegen: God gebruikt heidense volgelingen van Jezus om Joodse mensen tot jaloezie op te wekken door hun levende kennis en levendig geloof in de HERE, de God van Israël!

Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en hun verlies rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid! (Romeinen 11:11).

Origineel: Jonah and the gentiles
Vertaald door: Aritha Vermeulen

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.