10 jan 2024

2 boeken voor grijze dagen: troost en inspiratie

Sommige boeken zouden vertaald worden en dit is er eentje van: "Home. How heaven and the new earth satisfy our deepest longing". [1] Ik las het toen ik in het huis van mijn zus was. Die week hield ik mijn dagboek trouw bij en vandaag las ik het terug. 
 
Het bijhouden van een dagboek is belangrijk, maar de reden waarom ik schrijf, is omdat ik mijn eigen teksten kan lezen nadat er vele maanden zijn verstreken. Ik kan terugblikken op mijn leven, mijn handelingen, mijn gedrag, mijn herinneringen en ook het gedrag van anderen om me heen. ~ N. Prudhomme

👇 Mijn dagboekstukje staat onder foto

How Heaven and the New Earth Satisfy Our Deepest Longings, Elyse Fitzpatrick

Uit mijn dagboek
31 juli 2023

Ik heb de laatste tijd sombere gedachten, die ik overigens recht kan zetten. Ik dacht dat ik er hier geen last van zou hebben: andere omgeving maar helaas: ook hier. Ik zie een foto van pa en ma aan de muur. De foto van een andere moeder en een portret mijn neefje die maar 6 werd en ik voel me verdrietig. Het golft over me heen. Ik zie geen mooiigeheid meer. 

Nog meer dingen overspoelen me. Moeder-schaamte, moederschuld. Maar ik doe gewoon mijn ding en pak het boekje van Elyze F. en lees over "you are made for another world"

Bemoediging
Ik heb één volledig citaat opgeschreven en die deel ik onder dit plaatje. Het bemoedigde me omdat ik zo verdrietig was om al die "verloren" levens. Soms heb ik daar echt last van: de gedachte dat alles zo fragiel is en een keer ophoudt. Dat het zo voorbij kan zijn. Dan kan je nooit meer meer even knuffelen, iets vragen, of...

How Heaven and the New Earth Satisfy Our Deepest Longings, Elyse Fitzpatrick

💓 Citaat Elyse Fitzpatrick
Let's allow Jesus' counsel to sink into our hopeless hearts, take root, and grow into full faith. Let not your hearts be troubled (John 14:27). Whoever believes in me, though he die, yet shall he live (John 11:25). When someone comes back from the dead, his words are trustworthy. He's strong enough to do something that no one else has been able to do. He knows what he's talking about. Of course, Lazarus was raised from the dead, but he eventually died again. Only Jesus' resurrection was an eternal resurrection. He continues to live as the incarnate God-Man today. We can trust Him. Our plans may fall apart... we may not see everything (or anything!) he's promised in this life, but we do know who he is and what he's done. So we shouldn't be troubled by what's happening around us. Yes, things do look dark, but joy comes in the morning, at dawn, when we're looking for him in the tomb, he's opening up the New Earth for us.
* vertaling onderaan in de blog


Wanneer schijnen de beloften het meest helder?

Vind je ook niet dat de beloftes van God het meest helder schijnen op donkere dagen? Een herinnering dat er altijd hoop is, zelfs als ik dat niet voel. Dat had ik ook met het tweede boek dat ik wil delen. Daar las ik een mooie meditatie uit op een bankje, in een eenzaam veld bij het water.
 
Liefde tot het einde, Susannah Spurgeon


Uit mijn dagboek
28 december
De fiets gepakt en langs het kanaal gereden. Wat een wind. Als je die in je rug hebt, dan vlieg je. Ergens halverwege zette ik mijn fiets bij een hek en glipte het weiland in, het klompenpad op en ploeterend door de modder voelde ik mijn hoofd leger en leger worden. Ik zag een enorme haas door het gras rennen en iets verderop speelden twee konijnen. Wow, en zag ik een koekoeksbloem. Bij de Veense eiken ging ik even op een bankje zitten en pakte het boek van Susannah Spurgeon uit mijn tas. Ik las mijn hoofd vol goede gedachten over God. Gewoon alleen die tekst al: zal NIET wankelen.

💓 Citaat: Susannah Spurgeon:

Jesaja 54:10 Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer.

O, mijn liefhebbende Heer, laat de steun en troost van dit ‘zal niet’ diep doordringen in mijn ziel. Geef mij kracht om elke moeilijkheid aan te kunnen, elk kwaad te weerstaan en elke beproeving te dragen. Of maak dit ‘zal niet’ voor mij tot een veilige rustplaats en toevlucht, waar ik beschut mag zijn tegen alle verontrustende veranderingen in de wereld om mij heen. Vrienden kunnen mij in de steek laten en de tijden kunnen veranderen,  ouderdom komt dichterbij, fysieke zwakheden vermeerderen, en het lichaam en de geest verzwakken. Zelfs als mijn voeten het koude water van de rivier van de dood beroeren, zal Uw belofte standhouden.

🙌🏼 Uw goedertierenheid (liefdevolle vriendelijkheid) zal in eeuwigheid niet van mij wijken, zij zal me bij U in de heerlijkheid brengen. 
Liefde tot het einde, Susannah Spurgeon

Nu zit ik het achter mijn bureau en leg beide stukjes vast. Ik dank mijn liefdevolle Vader voor de moedgevingen onderweg en vraag of ik het beter vast mag houden allemaal want dat vind ik moeilijk op grijze dagen. Daarom schrijf ik deze blog. 

Les voor Vandaag
Als ik Hem prijs voor wat Hij in het verleden deed, helpt me dat om God te vertrouwen voor de toekomst. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid (Hebreeën 13:8)

📖✨ Welk bijzondere stukje uit een boek heeft jou geraakt of geïnspireerd 

~~<><><><>~~

[1] How Heaven and the New Earth Satisfy Our Deepest Longings, Elyse Fitzpatrick
[2] Liefde tot het einde, Susannah Spurgeon

* Vrije vertaling: Laten we Jezus' woorden toelaten om diep in onze hopeloze harten door te dringen, wortel te schieten en uit te groeien tot volledig geloof. Laat jullie hart niet verontrust zijn (Johannes 14:27). Wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs al is hij gestorven (Johannes 11:25). Wanneer iemand terugkeert uit de dood, zijn Zijn woorden betrouwbaar. Hij is sterk genoeg om iets te doen dat niemand anders heeft kunnen doen. Hij weet waarover Hij spreekt. Lazarus werd uit de dood opgewekt, maar hij stierf uiteindelijk opnieuw. Alleen Jezus' opstanding was een eeuwige opstanding. Hij leeft vandaag nog steeds als de belichaamde God-Man. We kunnen op Hem vertrouwen. Onze plannen kunnen dan in duigen vallen, we zien misschien niet alles (of we zien helemaal niets!) van wat Hij in dit leven heeft beloofd, maar we weten wel wie Hij is en wat Hij heeft gedaan. Laten we ons daarom niet te veel zorgen maken over wat er om ons heen gebeurt. Ja, dingen lijken misschien donker, maar vreugde komt in de morgen, bij het aanbreken van de dag. 

--- 

🙋 Dit schreef ik eerder in januari

8 dec 2023

VERBERG JE CHANOEKA NIET ONDER EEN KORENMAAT

Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)

Vertaald door Aritha

Joodse mensen zetten traditioneel hun negenarmige chanoekia-kandelaars voor het raam, zodat iedereen het kan zien, wat in deze tijden een beetje riskant kan zijn. Antisemitisme lijkt op een historisch hoogtepunt te zijn, en herinnert aan de jaren 1930, maar vooral nu kunnen niet-Joden echt het verschil maken door ervoor te kiezen hun Joodse broeders en zusters te ondersteunen.

🕯️ eerdere chanoeka berichten

Op het platform dat vroeger bekend stond als Twitter, stelde een man genaamd Ian de vraag of het ongepast zou zijn om een chanoekia-kandelaar aan te steken voor de komende feestdagen: 

"Een vraag voor mijn Joodse vrienden hier, zou het aanstootgevend zijn als ik dit jaar een menora aan onze gebruikelijke kerstversieringen toevoeg als teken van steun?"

Het antwoord was overweldigend. Er waren honderden reacties zoals deze:

"Ian, wat een prachtig gebaar. Geniet gewoon van het aansteken en plaats een foto. Jouw steun wordt zeer op prijs gesteld."

"Het is het tegenovergestelde van beledigend! Ik vind het hartverwarmend en ongelooflijk geruststellend in deze moeilijke tijden voor ons volk! We hebben tegenwoordig zoveel mogelijk licht nodig om de duisternis te overwinnen waarmee we allemaal worden geconfronteerd. Bedankt voor je vriendelijke en doordachte gebaar!"

"Persoonlijk, als Jood, zou ik het een eer vinden. Het zou me niet uitmaken als je het in de verkeerde volgorde doet of slechts één kaars aansteekt. Het is het symbool dat belangrijk is. Ik ben zeer geraakt."

"Ik vind het geweldig, jouw gebaar brengt veel troost. Het is fijn om te weten dat er mensen zijn die het begrijpen en zich bekommeren."

Dit is één manier om openlijk steun te betuigen aan het Joodse volk.

SCHIJN ZODAT IEDEREEN HET ZIET

Het vergt een zekere moed om in deze tijden openlijk Joods te zijn, of openlijk geassocieerd te worden met Israël en het Joodse volk. De steunbetuiging is buitengewoon hartverwarmend. Op dezelfde manier hebben we verbazingwekkende marsen en wakes gezien over de hele wereld ter ondersteuning van Israël in deze tijd.

De website van de overheid gaf een reiswaarschuwing uit en adviseerde Israëli's om goed te overwegen of hun buitenlandse reis echt noodzakelijk was. In geval van noodzakelijke reizen is hier hun advies:

"Voor Israëlische burgers die naar het buitenland reizen, raden we aan hun bestemmingen verstandig te kiezen, terwijl ze aanbevolen voorzorgsmaatregelen nemen waar ze ook zijn, en hun gedrag te onderzoeken in het licht van de aanbevelingen die zijn vermeld op de NSC [Nationaal Veiligheidsadvies] website en vooral: het uitstellen van reizen naar landen waarvoor reiswaarschuwingen zijn uitgevaardigd... Controleer of er anti-Israëlische protesten en geweld zijn geweest op de bestemming, zelfs in landen waarvoor geen reiswaarschuwingen zijn uitgevaardigd." Israëli's wordt geadviseerd alert te blijven en zich bewust te zijn van hun omgeving. De website raadt ook aan van tevoren de telefoonnummers voor nooddiensten te achterhalen en "het vermijden van het openlijk tonen van je Israëlische en Joodse identiteiten en relevante symbolen, en uit de buurt blijven van Israëlische en Joodse bijeenkomsten."

Een trieste aanklacht tegen de stand van zaken. Het advies om Joodse identiteit "niet openlijk te tonen" is verontrustend. Velen weigeren om dit advies op te volgen en komen juist meer dan ooit op voor hun Joodse en Israëlische identiteit. 

👇 ... tekst gaat verder onder dit plaatje


"Dat is het! Ik ga de grootste chanoekia halen die ik kan krijgen!" kondigde een man aan. Noa Tishby, voormalig Speciaal Gezant voor de Bestrijding van Antisemitisme en Delegitimatie van Israël, moedigt ook degenen die Israël steunen aan om zich niet te verstoppen. 

Ze zegt:
"We hoeven niet te weten of je ons op zolder zou verbergen. We hebben niet nodig dat mensen ons verbergen. Kom uit je schuilplaats ga naast ons staan!"


KINDEREN VAN GOD

Het realistische gevaar om aangevallen te worden wanneer je openlijk Joods bent, is wanhopig triest, maar zij die dezelfde God volgen, de God van Israël, moeten begrijpen dat dezelfde behandeling eigenlijk geldt voor alle gelovigen. Of je nu Joods of niet-Joods bent, als je Jezus volgt als jouw Messias, ben je in de familie opgenomen. Je bent een ingeënte zoon of dochter van Zion. Als kind van God zul je onvermijdelijk de kenmerken van je Vader dragen en je familie vertegenwoordigen. We zijn allemaal erfgenamen in Messias Jezus geworden, en (of je het nu leuk vindt of niet), onze aard als wedergeboren kinderen van God zal ons onvermijdelijk in de problemen brengen in een wereld die Hem haat. Dit is de wortel van het antisemitisme, en het zal zich steeds meer richten op de hele familie van God naarmate het kwaad toeneemt. 

De vraag is, ga je je licht doven (of verbergen) omdat het gevaarlijk wordt om gezien en gekend te worden als de Zijne? Of laat je je licht schijnen?

Israëli's en Joodse mensen over de hele wereld moeten beslissingen nemen over of ze zich moeten verstoppen of trots moeten zijn op wie ze zijn, met grote kosten. Velen geven er de voorkeur aan om een standpunt in te nemen en de gevolgen te ondergaan die kunnen volgen. Er zijn momenten waarop het verstandig is om ondergronds te gaan, zoals gelovigen in veel moslimstaten je zullen vertellen, maar in het westen? In christelijke landen? 

Je licht laten schijnen brengt lof en glorie aan onze Vader in de hemel als we Zijn gelijkenis tonen. Het vergt moed en de bereidheid om te lijden, maar is dat niet wat Hij heeft beloofd? We zijn anders. We zijn in deze wereld, maar niet van deze wereld. We moeten wennen aan anders zijn.

Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede werken zien en jullie Vader die in de hemelen is, verheerlijken. (Mattheüs 5:14-16)

HOE JE LICHT TE LATEN SCHIJNEN

Hoe ziet het eruit om je licht te laten schijnen in deze generatie? Om moedig op te staan en erkend te worden als behorend tot de God van Israël in deze donkere wereld? Hier zijn enkele manieren waarop mensen een standpunt hebben ingenomen.

1. DOE MEE MET IAN! STEEK EEN CHANOEKIA AAN ALS SOLIDARITEIT

Sommigen, zoals Ian, hebben ervoor gekozen zich openlijk te identificeren met de Joodse gemeenschap door tijdens de acht dagen van het feest een chanoekia voor het raam te plaatsen. Als je hetzelfde wilt doen maar geen negenarmige kandelaar hebt, werken acht kleine kaarsen met een negende iets verhoogde kaars in het raam net zo goed. Je zult het hart van iedereen Joods in je buurt verwarmen en solidariteit met de Joodse gemeenschap signaleren aan iedereen.

2. DOE MEE AAN EEN MARS OF SAMENKOMST OM JE STEUN TE BETUIGEN

Er zijn geweldige demonstraties van steun geweest in grote steden over de hele wereld. Sommige zijn specifiek pro-Israël, anderen zijn meer algemeen tegen antisemitisme. Het laat zien dat het Joodse volk, hoewel zeer klein in aantal, niet alleen staan. Als je er geen in je omgeving kent, waarom organiseer je er dan niet zelf een?

3. GA BIDDEN NAAST EEN JOODSE (OF ISRAËLISCHE) INSTELLING

In Zuid-Korea verzamelden christenen zich om zwijgend buiten de Israëlische ambassade te bidden, ze hielden kaarten met ondersteunende woorden omhoog. Christenen kwamen uit verschillende kerken en organisaties, maar degenen die ONE FOR ISRAEL vertegenwoordigen, kwamen bijzonder krachtig naar buiten! 

Op de kaarten stonden zeven verklaringen (in het Koreaans, Hebreeuws, Arabisch en Engels):

Als bijbelgelovige christenen bidden we vandaag in stilte voor de veiligheid van Israël, de terugkeer van de gijzelaars en de vrede van Jeruzalem, gebaseerd op de volgende feiten...

1. Het land Israël:

God van Israël, die de Heer van de hele aarde is, heeft beloofd het land Kanaän voor altijd aan Israël te geven (Ezechiël 37:25).


2. Jeruzalem:

De legitieme claims van het Joodse volk op Jeruzalem, de historische hoofdstad van het Davidische koninkrijk en de plaats van Gods tempel, zijn onbetwistbaar (Psalm 137).


3. Het volk Israël:

God heeft beloofd dat zolang de zon en de maan bestaan, Israël niet zal ophouden te bestaan voor Hem (Jeremia 31:36).


4. De staat Israël:

We ondersteunen het legitieme recht van Israël op zelfverdediging en de inspanningen van de IDF om het aantal burgerlijke slachtoffers tijdens militaire operaties te minimaliseren.


5. Bijdragen van de Joden:

We waarderen ten zeerste het religieuze en culturele erfgoed van het Joodse volk, het Oude Testament, dat een diepgaande invloed heeft gehad op het menselijk leven en de samenleving.


6. De spirituele schuld van christenen:

Het heil komt van de Joden, en als zij die geestelijk schulden hebben, hebben we de verplichting Israël te helpen (Romeinen 15:27).


7. Eeuwige belofte:

De belofte van God blijft geldig: "Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken," waarbij de betekenis van het zegenen van Israël wordt benadrukt (Genesis 12:3).


Als de Israëlische ambassade te ver weg is, kun je misschien je standpunt innemen ter ondersteuning van Israël bij een synagoge of Joods centrum. 

4. SCHRIJF EEN STEUNBRIEF 

Een andere manier om je licht te laten schijnen in deze donkere tijden naar Joodse vrienden die steun nodig hebben, is door brieven te schrijven. Of het nu naar je vertegenwoordiger of lokale autoriteit is, of naar de synagogen in jouw omgeving, jouw woorden maken verschil. Een vriend in het Verenigd Koninkrijk (Dave Herron) schreef deze eenvoudige brief aan alle synagogen in de omgeving:

Beste Joodse vrienden,

Mijn vrouw en ik, samen met een aantal vrienden die regelmatig samenkomen om te bidden in de christelijke traditie, wilden al geruime tijd een eenvoudige manier vinden om onze sympathie en steun te betuigen aan ... onze Joodse buren en ook aan de Staat Israël in deze pijnlijke tijd.

We hebben de gebeurtenissen van de afgelopen weken met schok, verdriet en enige mate van boosheid bekeken.

Wees ervan verzekerd dat er veel fatsoenlijke en ondersteunende mensen in de gemeenschap om je heen zijn. Het lijkt misschien alsof veel van de media, en zelfs een groot percentage van de bevolking, onverschillig of zelfs vijandig staat tegenover onze Joodse buren en de tragische zaak van Israël... maar jullie hebben veel, veel vrienden. Sommigen van ons zijn zeer actief, niet alleen in onze gebeden maar ook in gesprek en pleiten om ervoor te zorgen dat rechtvaardigheid en waarheid behouden blijven in het publieke discours.

Mijn vrouw en ik maken op zondag 19 november een busreis naar Londen om ons aan te sluiten bij enkele duizenden mensen onder de losse noemer van Christians Against anti-Semitism om een openbare verklaring af te leggen van onze toewijding. Ik hoop dat het bovenstaande op zijn minst een kruimel van troost en geruststelling zal bieden en mogelijk aanmoediging aan jullie gemeenschap.

De reactie was geweldig. Hij werd uitgenodigd om op bezoek te komen, om te spreken, en één gemeente gaf zelfs een aanzienlijk bedrag aan de liefdadigheidsinstelling van hun keuze. Het gaf veel nodige troost aan een belegerde gemeenschap die zich gehaat voelde door de wereld om hen heen.


Verstop je chanoeka niet onder een korenmaat. LAAT JE LICHT SCHIJNEN.

---------------

Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

FACEBOOK: ONE FOR ISRAEL

5 dec 2023

UPDATE: OORLOG ZORGT ERVOOR DAT VELEN ZICH TOT GOD WENDEN

 Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)

Vertaald door Aritha

ZOEKERS IN OORLOGSTIJD
In het tumult van deze oorlog vinden mensen hun weg naar ONE FOR ISRAEL, ongeacht hun achtergrond: van atheïstische kibboetsen tot orthodoxe synagogen, en zelfs moskeeën in Egypte. Ja, zelfs een Samaritaan uit Samaria! De roep om spirituele hulp komt uit alle hoeken, en we zijn overweldigd door de stijging van berichten, telefoontjes en diepgaande gesprekken. God wendt tijdens deze oorlog de harten van veel mensen tot Hem.

GOD ALS ANKER
Mensen die ooit vertrouwden op de leiders en het leger van Israël ontdekken nu dat God de enige plaats is waar ze zich werkelijk voor hulp kunnen wenden. Liefhebbers van vrede zijn verbijsterd over het geweld en de chaos die is uitgebroken, maar velen realiseren nu zich dat het enige anker in deze storm het geloof in de almachtige God is, die boven de aarde troont.

“Ik kwam tot geloof in Jezus toen ik een atheïst was die zich depressief voelde over al het kwaad en lijden in de wereld. Toen ik uw geweldige YouTube-kanaal tegenkwam, opende mijn hart zich voor Jezus.”

💖 De harten van velen, variërend van 20 tot 54 jaar en uit diverse achtergronden, zijn geraakt. Vijf hebben recentelijk de keuze gemaakt om Jezus te volgen.


ARABISCHE OUTREACH: MOSLIMS VINDEN GOD
Opvallend is ook de respons van moslims op onze Arabische outreach. Een imam uit Egypte is wedergeboren en heeft ons zojuist verteld dat hij klaar is om gedoopt te worden.

Photo made by Halit, Turkey

GEHEIME JOODSE GELOVIGEN
Naast zoekenden en nieuwe gelovigen bereiken ons ook berichten van hen die maanden of jaren geleden in het verborgen tot geloof kwamen, die nu de moed verzamelen om contact te zoeken. Een vrouw die Jezus jaren geleden aannam als haar Messias, stond alleen in haar geloof tot ze onlangs contact met ons opnam. We hebben ook twee orthodox-joodse mannen die we regelmatig ontmoeten, die het Nieuwe Testament wilden lezen en discipelschap wilden ondergaan. Eén van hen is een rabbijn. Hij begrijpt dat hij een beslissing moet nemen over wat hij nu moet doen, en vraagt ​​ons om voor "moed" te bidden, en voor zijn vrouw.

ULTRAORTHODOXE ZOEKER
Zonet hoorde ik dat we weer een bericht kregen van een ultraorthodoxe man die meer over Jezus wil weten:
“Ik ben Jezus gaan leren kennen en voel me echt betrokken bij wat ik leer. Ik begin het te begrijpen. Ik geloof dat het waar is en ik wil meer weten: een volgeling van Jezus worden. Mijn vraag is: hoe nu verder?”

OPEN DEUREN 
Terwijl we onderweg zijn, zwaaien de deuren wijd open zodat we het evangelie in persoonlijke gesprekken kunnen delen.We ontmoeten evacues die zich opgesloten hebben in hotels en treffen mensen aan die hongerig zijn naar antwoorden, naar hoop. Mensen die willen horen over God en over de waarheid. Mensen die de gesprekken urenlang gaande houden omdat ze meer willen weten.

NOG MEER OPEN DEUREN
Een van onze teamleden van het Arabische outreach-team kreeg de kans om met iemand te praten over God: haar vader was overleden en zij wilde weten over wat er na de dood gebeurt, en of Jezus echt God is. In een Joodse nederzetting in Samaria (op de Westelijke Jordaanoever) werd de zoon van een van onze teamleden benaderd door een Samaritaanse vriend: "Ik wil praten over filosofische dingen", zei hij. Ze hebben uitgebreid gesproken over God en geestelijke zaken. Een ander teamlid moet soms dienst doen als "wachter" in zijn gemeenschap, en hij werd bevraagd over zijn geloof tijdens het urenlange "de wacht houden". 

Jaren van trouwe vriendschap en geestelijke zaadjes die gezaaid zijn, komen nu tot bloei door het hele land 

BID ALSJEBLIEFT MEE:
 • Bid dat we elke kans benutten nu mensen zich in deze tijd tot God willen keren.
 • Bid voor hen die beloten hebben Jezus te volgen en ook voor wijsheid voor hun begeleiders in discipelschap.
 • Bid om moed voor hen die willen maar aarzelen (vanwege de consequenties), en dat God de "moedigen" overvloedig zegent.
 • Bid voor bescherming, genade en wijsheid, voor degenen in religieuze gemeenschappen, vooral voor degenen die leiders zijn in hun gemeenschap, zowel Joods als Moslim.
 • Bid dat geen uithoek van Israël buitengesloten wordt van Gods werk op dit moment, en dat mensen uit alle lagen van de samenleving naar Hem toe worden getrokken.

Foto door Maayan Nemanov op Unsplash
---

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)

Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

ONE FOR ISRAEL (site)
FACEBOOK: ONE FOR ISRAEL
INSTAGRAM
TWITTER

2 dec 2023

ISRAËLS ONMOGELIJKE DILEMMA: BID TOT DE WEGBEREIDER

Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)

Vertaald door Aritha

Israel worstelt met een dillema: alle gijzelaars terugkrijgen en leven met terroristen aan de grens, terroristen die beloven om 7 oktober steeds opnieuw te herhalen, òf de dreiging van Hamas vernietigen ten koste van de Israëli's die nog steeds in wrede gevangenschap worden gehouden. Zoals in de Times of Israel werd gezegd, dwingt Hamas Israël om te kiezen tussen het lichaam van Israël en de ziel van onze natie.

Oorlog tussen Israël en Hamas

EENHEID IN STRIJD TEGEN TERREUR

In schril contrast met de verdeeldheid in het land vóór het bloedbad van 7 oktober, is Israël nu als natie verenigd in de strijd tegen terreur. Er is consensus dat alle infrastructuur van Hamas moet worden ontmanteld en dat de terreurorganisatie voorgoed moet worden beëindigd. Naast buren leven die vastbesloten zijn Israël te brutaliseren en te vernietigen, is geen optie.

😥 Maar Hamas houdt nog steeds meer dan honderd gijzelaars vast, als onderhandelingsmateriaal in hun wrede spel.

EEN KWESTIE VAN LEVEN EN DOOD

Eyon Levy, woordvoerder voor Israël, herhaalt dat "niemand achtergelaten zal worden". Dit is ons ethos. Israël hecht buitengewoon veel waarde aan het leven, zoals is gebleken uit de prijs die tot nu toe is betaald voor de gijzelaars en de meer dan 1000 gevangenen die werden uitgewisseld voor het leven van Gilad Shalit in 2011. 

💀 Hamas is hiervan op de hoogte. "De Israëli's staan bekend om hun liefde voor het leven. Wij daarentegen offeren onszelf op," legde de hoge Hamas-functionaris Ali Baraka uit in een interview op Russia Today TV. "Wij beschouwen onze doden als martelaren. Hetgene waar elke Palestijn het meest naar verlangt, is gemarteld worden voor Allah, zijn land verdedigend." [1]

Voor Palestijnse militanten hals over kop de dood tegemoet rennen is een kwestie van trots, een waargenomen kracht in het licht van de waargenomen zwakte van Israël: het liefhebben van het leven. Dit is wat Israël heeft opengesteld voor het dilemma waar we ons vandaag de dag in bevinden.

Hamas-leider Ismail Haniyeh heeft zelf verklaard: “Wij houden van de dood zoals onze vijanden van het leven houden”, terwijl een andere Hamas-hoogwaardigheidsbekleder van de Al-Sawarka-stam in Gaza verklaarde dat “het Palestijnse volk zijn land zal bevrijden met bloed, met martelaren, met vrouwen, en met kinderen” en dat “we zullen komen en dat [grens] hek zullen neerhalen met de vingernagels van onze kinderen.” [2] Hamas heeft in het verleden keer op keer deze boodschap naar de Israëliërs gestuurd: “De prijs zal hoog zijn, Zonen van Zion. Bent u bereid de prijs te betalen? …O bezetter, we komen naar je toe. Verlaat ons land. Heel Palestina is van ons. Er is hier niets anders voor jou dan de dood. Er zit hier niets anders voor jou dan vermoord te worden en te vertrekken.’ [3]


Gijzelaars Israël

Terwijl er (vermoedelijk) een staakt-het-vuren was, aangezien Hamas de mogelijkheid heeft gehad om tien gijzelaars per dag vrij te laten in ruil voor nog een dag van staakt-het-vuren. Nadat ze hadden ingestemd met de voorwaarden, die inhielden dat ze niet eens toezicht konden houden tijdens het staakt-het-vuren, werden de handen van Israël op de rug gebonden terwijl Hamas zich hergroepeerde en zich herbewapende. Het is zeer waarschijnlijk dat op belangrijke plaatsen vallen en apparaten zijn geplaatst in afwachting van de terugkeer van de IDF om de rest van de tunnelinfrastructuur af te maken, en nu loopt Israël het risico de levens van soldaten in gevaar te brengen. De kosten van het leven van gijzelaars zijn hoog.

HET DILEMMA VAN ISRAËL

Nu heeft de terreurorganisatie Hamas een tegenvoorstel op tafel gebracht: alle gijzelaars terug in ruil voor een totaal staakt-het-vuren. Velen over de hele wereld geloven dat zo'n staakt-het-vuren "vrede" zou betekenen. Het zou echter niets van dien aard zijn.

Het idee van een staakt-het-vuren van Hamas komt niet overeen met het algemeen aanvaarde idee van wat een staakt-het-vuren zou moeten betekenen.

💀 Hamas...

 • schoot verschillende raketten af op Israëlische burgers in Eilat en de Gazastrook. 
 • liet drie bommen ontploffen gericht op IDF-troepen, openden het vuur op Israëlische soldaten 
 • eiste de verantwoordelijkheid op voor de aanval in Jeruzalem op 30 november, waarbij twee terroristen met MK16's het vuur openden op burgers bij een bushalte, drie vermoordden en velen verwondden. 
 • schond voorwaarden van het staakt-het-vuren bij de terugkeer van gijzelaars. De overeenkomst stipuleerde dat moeders en hun kinderen samen moesten worden vrijgelaten, wat ze weigerden te doen. 
 • weigerde de jongste baby vrij te laten 
 • gaf het Rode Kruis geen toestemming om de gijzelaars te bezoeken of hen van medicatie te voorzien. 
 • betuigde openlijk zich in te zetten voor hun doel om Israël te elimineren en alle Joodse mensen te vermoorden. 

🚀🔥 Het staakt-het-vuren is GEEN kwestie van vrede, maar eerder een kans om zich voor te bereiden op de volgende aanval

De gedachte dat elke Israëliër vrijgelaten moet worden kunnen we onmogelijk negeren. Maar het hele "lichaam" van Israël beschermen betekent Hamas grondig en definitief verslaan. Wat dan met onze harten die bij de gijzelaars zijn? Wat met onze ziel? De meesten zullen het erover eens zijn dat Israël absoluut niet mag stoppen met de missie om Hamas volledig te vernietigen, en dat als hij dat niet doet, het land onvermijdelijk aan nog meer bloedbaden wordt onderworpen. Dit is het dilemma van Israël. Wat kan Israël doen? De gijzelaars "loslaten"? Of de natie blootstellen aan constante aanvallen? Hoe neem je in hemelsnaam zo'n beslissing?

Leiders van Hamas wrijven waarschijnlijk in hun handen van vreugde, dat zij Israël voor een onmogelijk dilemma hebben geplaatst: schaakmat. Het lijkt erop dat de Israëliërs hoe dan ook zullen sterven. Iets wat Israël zeker niet kan tolereren – in beide gevallen niet.

GOD VAN UITREDDINGEN

Oorlog tussen Israël en Hamas

Wat we nu bleven lijkt op de tijd van Mozes, toen hij de Israëlieten uit Egypte leidde, maar geconfronteerd werd met de Rode Zee vóór zich en het Egyptische leger achter zich. De dood wacht hoe dan ook. Maar Israël is vastberaden. Hamas moet worden verslagen. Hier is een verklaring over de kwestie van Benjamin Netanyahu:

"Vanaf het begin van de oorlog heb ik 3 doelen gesteld: het elimineren van Hamas, het terugbrengen van al onze gijzelaars en ervoor zorgen dat Gaza nooit meer een bedreiging vormt voor de staat Israël. Deze drie doelen staan nog steeds. De afgelopen week hebben we een zeer groot succes behaald - de terugkeer van tientallen van onze gijzelaars. Een week geleden leek dit onwerkelijk, maar we hebben het bereikt. Maar in de afgelopen dagen heb ik een vraag gehoord: Na het voltooien van deze fase van de terugkeer van onze gijzelaars, zal Israël weer terugkeren naar het vechten? Mijn antwoord is een ondubbelzinnig ja. Er is geen situatie waarin we niet terugkeren naar vechten tot het einde. Dit is mijn beleid. De hele Veiligheidsraad staat erachter. De hele regering staat erachter. De soldaten staan erachter. Het volk staat erachter - dit is precies wat we zullen doen."

Een Israëlische gelovige stelt zichzelf deze vraag: Wat als het mijn dierbare was die vastzit in Gaza? Wat als het mijn beslissing was om mijn geliefde op te offeren voor het welzijn van mijn natie? Zou ik dat dan doen? Wat een dilemma. Ik denk opeens aan God. Ook Hij moest deze verschrikkelijke prijs overwegen. Zijn geliefde Zoon voor het welzijn van de hele wereld. Verlossing kwam niet goedkoop. Offers zijn bloederig en als wij in Hem geloven mogen wij, gevangenen van zonde en dood, vrijuit gaan. Dat is onze God. Hoewel Israël zich in deze vreselijke situatie bevindt, kan onze God een weg banen waar geen weg lijkt te zijn. God spleet de zee voor Mozes en de Israëlieten, toen ze gevangen zaten tussen twee vreselijke alternatieven... wie weet wat Hij nu voor Israël zou kunnen doen?

🙏 We hebben jou nodig om oprecht en met groot geloof te bidden voor wonderen.

 • wonderbaarlijke reddingen van de gijzelaars nodig. 
 • bovennatuurlijk succes nodig voor de soldaten. 
 • goddelijke bescherming voor onze troepen, 
 • ... en rampspoed voor Hamas. 

Het is nodig dat wij met z'n allen naar God kijken voor verlossing. Het is tijd voor een grote geestelijke strijd. Bid alsjeblieft met ons mee!


 1. www.memri.org/tv/senior-hamas-official-ali-baraka-prisoner-swap-america-planning-invasion-two-years-russia-support
 2. https://palwatch.org/page/4286 (2012), https://palwatch.org/page/6705 (2014) Hamas leader Muhammad Deif: “Vandaag vechten jullie [Israëli’s] tegen goddelijke soldaten, die de dood liefhebben voor Allah zoals jij van het leven houdt, en die onderling strijden om het martelaarschap zoals jij op de vlucht bent voor de dood.”Hamas-leider Ismail Haniyeh: “Wij houden van de dood zoals onze vijanden van het leven houden! We houden van het martelaarschap, de manier waarop [Hamas] leiders stierven.” 
 3. Deze verklaringen werden op 29 maart 2018 uitgezonden op de televisiezender Hamas Al-Aqsa, die de naam van de hoogwaardigheidsbekleder niet vermeldde. “Dit is een boodschap aan de hele wereld: het Palestijnse volk zal het recht op terugkeer nooit opgeven. Het Palestijnse volk zal zijn land bevrijden met bloed, met martelaren, met vrouwen en met kinderen. Wij zullen ons land, het land van onze vaderen en voorvaderen, nooit opgeven. Wij zullen met alle macht terugkeren. We zullen terugkeren als bevrijders, met opgeheven hoofd en met de vlag van 'Er is geen god dan Allah en Mohammed is zijn boodschapper.'”
---

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)

Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

ONE FOR ISRAEL (site)
FACEBOOK: ONE FOR ISRAEL
INSTAGRAM
TWITTER

25 nov 2023

VERLOS DE GEVANGENEN

Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)

Vertaald door Aritha

Wat kost het?
Vandaag worden naar verwachting de tweede groep Israëli's die vastzitten in Gaza, vrijgelaten.Wat kost het eigenlijk om deze gevangenen te bevrijden? Wat is de prijs van een mensenleven? Drie keer zoveel Palestijnse gevangenen, vastgehouden voor terroristische activiteiten - zullen worden vrijgelaten en voor elke Israëlische gijzelaar zullen er drie vrouwen en tienerterroristen uit Gaza vrijgelaten worden die vastzitten in Israëlische gevangenissen (sommigen voor poging tot moord).

BRENG ZE THUIS

De gegijzelden zullen vrouwen en kinderen zijn, maar niet alle 30 kinderen zullen op dit moment worden vrijgelaten omdat Hamas ze blijkbaar niet allemaal kan lokaliseren. Dit nieuws jaagt ons de rillingen over de rug. De onderhandelingen zijn een ingewikkeld web, en de gedachte aan het instemmen met voorwaarden gesteld door terroristen is weerzinwekkend. Maar de gedachte aan die baby's en kleine kinderen, velen van hen hebben één of beide ouders verloren, is ondraaglijk.


Instrukties IDF-personeel

Het Israëlische Ministerie van Welzijn heeft deze instructies gegeven voor IDF-personeel terwijl ze de kind-gijzelaars terug naar Israël begeleiden:
 • Probeer 1 soldaat elke kind of elk gezin te laten begeleiden.
 • De soldaat moet zichzelf voorstellen: "Hoi, ik ben (naam). Ik ben een soldaat in het IDF en ik ga je naar huis begeleiden. Je bent op een veilige plek. Ik ben hier om voor je te zorgen. Je bent veilig."
 • Soldaten moeten vragen of de kinderen het warm/koud hebben en of ze dorst hebben. Als het kind moeite heeft met lopen, moeten ze vragen: "Kan ik je een hand geven? Is het oké als ik je optil en je help met lopen?"
 • Soldaten kunnen een hand of een knuffel aanbieden, maar ze mogen een kind niet optillen of vasthouden zonder toestemming. Als er geen keuze is, moet de soldaat ze er doorheen praten en zeggen: "Ik ga je vasthouden omdat..." "Nu moeten we stil zijn, maar we zullen binnenkort praten."

Het zal voor de soldaten buitengewoon moeilijk zijn om de kinderen niet onmiddellijk te omhelzen, maar de instructies zijn voor maximale gevoeligheid. We kunnen ons niet voorstellen wat ze de afgelopen anderhalve maand hebben doorgemaakt. Soldaten is ook opgedragen geen vragen te beantwoorden over de ouders van de kinderen, omdat de antwoorden voor velen moeilijk zullen zijn en het beter is om dat nieuws op een veilige plek in Israël te ontvangen.

CONFLICT VAN HET HART

Om al deze redenen zie je waarom het nieuws van de vrijlating niet leidt tot onbeperkte vreugde en in feite wordt betwist door sommigen die hebben geleden onder de Palestijnse gevangenen die worden vrijgelaten. Door in te stemmen met de voorwaarden van de vrijlating zal er een staakt-het-vuren zijn waar het doel van Israël om Hamas en zijn infrastructuur te ontmantelen moet worden uitgesteld. Het vernietigen van Hamas is essentieel voor de veiligheid van Israël en zijn burgers, nadat Hamas-leiders hebben gezworen de gruweldaden van 7 oktober steeds opnieuw te herhalen. Evenzo wordt de veiligheid van Israël gecompromitteerd door de vrijlating van gevaarlijke gevangenen. Maar deze pijnlijke concessies tonen de waarde van het leven van elke gijzelaar.


Gilad Shalit
En het is niet alleen theoretisch. Toen de Israëlische soldaat Gilad Shalit werd vrijgelaten, werden meer dan 1000 gevangenen vrijgelaten, waarvan er 280 levenslang kregen voor het plannen en plegen van terreuraanslagen in Israël. Zoals nu blijkt, werd een van hen uiteindelijk de bedenker van 7 oktober. De ernstige verliezen die Israël bereid is op te offeren om zelfs één gijzelaar te bevrijden, zegt veel over hoe waardevol het leven van elke burger is voor de staat. Hamas weet dit. Ze zeggen: "Wij houden van de dood, de Israëli's houden van het leven", waarbij ze kracht aan hun kant zien en zwakte aan de kant van Israël. Alsof liefde en leven zwakheden zijn. Ze zijn zeker kwetsbaarheden, maar uiteindelijk, zoals Gods woord ons laat zien, zullen goedheid, liefde en leven zegevieren.

HOEVEEL IS EEN LEVEN WAARD?

De waarde van iets, uiteindelijk, is de prijs die iemand bereid is ervoor te betalen. Dit zegt veel over hoe kostbaar we zijn voor God, omdat Hij bereid was de hoogst mogelijke prijs te betalen voor onze verlossing. Interessant genoeg wordt het woord "gevangenen" in de Hebreeuwse geschriften ook gebruikt als een manier om te praten over degenen die redding nodig hebben, niet alleen van gevangenschap of ballingschap, maar ook van mensen die spirituele redding en verlossing nodig hebben. Hier is zo'n bekende passage uit de profeet Jesaja:


De Geest van de Heere HEERE is op Mij,

omdat de HEERE Mij gezalfd heeft

om blijde tijdingen te brengen aan de zachtmoedigen.

Hij heeft Mij gezonden om te verbinden

de gebrokenen van hart,

om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen

en voor wie gebonden zitten opening van de gevangenis.

(Jesaja 61:1)


Spirituele Bevrijding
In Lukas 4 lezen we dat Jezus deze passage uit de Schrift citeerde en deze op Zichzelf toepaste, zeggende: "Heden is deze Schrift in uw oren vervuld" (Lucas 4:21). In dit geval wordt de passage spiritueel geïnterpreteerd, in plaats van mensen fysiek uit gevangenissen te redden. Jezus redde Johannes de Doper niet fysiek uit gevangenschap of van executie, maar Hij verlost miljoenen - zelfs miljarden - gevangen in de gevangenschap van zonde, met een doodvonnis onder Satan's toezicht. Door het offer dat Hij betaalde met Zijn eigen bloed, verzekerde Hij onze bevrijding en kocht onze vrijheid.

Als we nadenken over het vreselijke dilemma voor de Israëlische leiders, waarbij ze afwegen wat elk leven waard is, helpt het ons waarderen hoeveel God van ons houdt en er alles aan deed om on te redden, door Zijn Zoon te geven als een offer voor velen

Ultieme daad van verlossing
God breekt in het vijandelijke kamp en Hij breekt de gevangenisdeuren open. Hij is de enige die de macht heeft om ons uit de gevangenschap, uit de strikken van de dood, vrij te laten. In deze ultieme daad van verlossing heeft Hij het recht om de gevangenen te verzamelen en  naar vrijheid te leiden, zoals Hij deed in de Exodus met Mozes en het volk Israël. In Psalm 68, een profetische psalm over de glorieuze terugkeer van Jezus, lezen we:

U bent opgevaren naar omhoog,

U hebt gevangenen weggevoerd,

U hebt gaven genomen onder de mensen,

ja, ook voor opstandigen,

opdat de HEERE God daar zou wonen.


Messias en de bevrijdde gevangenen
Dit beeld van gevangenen die worden geleid door de Messias als een beeld van Zijn redding wordt opgepikt in Efeziërs 4:7-8, dat de passage in Psalm 68 gebruikt om te beschrijven hoe God ons gaven heeft gegeven als gelovigen. We zien dit ook in Jeremia 48, een profetie over Moab, het huidige Jordanië:

Toch zal Ik de gevangenen van Moab terugbrengen

in het laatst van de dagen, spreekt de HEERE.

(Jeremia 48:7)

Gelovigen in Jordanië hebben dit opgevat als een hoop op grote verlossing onder hun volk in de laatste dagen, net zoals er beloften zijn van opwekking en glorie in Elam (Iran) en een bestemming voor Egypte, Sheba en Dedan (Saoedi-Arabië en Jemen). Inderdaad, Jezus heeft betaald voor de bevrijding van alle volken van de aarde die ter dood veroordeeld waren, door Zijn leven voor ons aan het kruis te geven. Hij is onze Verlosser.

Bevrijd de gevangenen - hoeveel is een mensenleven waard?
Broeder Andrew bood ooit aan de plaats in te nemen van een gijzelaar van Hezbollah en vroeg om zijn vrijlating. De leider van Hezbollah verbaasde zich: "Wat voor soort christendom is dit?" Het is eigenlijk het gewone soort. Dit is wat Christus voor ons heeft gedaan. Zo kostbaar zijn we voor Hem, veel meer dan kostbare juwelen of welk bedrag dan ook. Er is een macabere kunstwerk van Damien Hirst waarin een schedel zorgvuldig is bedekt met perfecte diamanten, met een enorme schoonheid van een diamant midden op het voorhoofd. Het werd gewaardeerd op bijna $ 100 miljoen. 


Maar zelfs dat komt niet in de buurt van de waarde van één mensenleven. Zelfs niet de meest nederige man of vrouw op straat. Onze levens hebben een oneindige waarde, vanwege de prijs die is betaald: het kostbare bloed van Jezus.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. (Johannes 3:16-18)


Bid mee

Bid met ons mee voor de vrijlating van alle gevangenen, zowel fysiek als geestelijk. Als kinderen van God willen we groeien in Zijn kennis en genade om steeds meer op Hem te lijken. We hebben Zijn liefde voor het leven geërfd en de afkeer van de dood - als waarden van onze Vader. Dit is onze kracht, geen zwakte, zoals Hamas denkt.

---

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

ONE FOR ISRAEL (site)
FACEBOOK: ONE FOR ISRAEL
INSTAGRAM
TWITTER

16 nov 2023

2 manieren om Gods waarheid (over Israël) te ontdekken

 Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)

Vertaald door Aritha

 Mattheus 4 [1]

Na Zijn doop kwam Jezus meteen op uit het water en zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen: "U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!"

Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger. En de verzoeker kwam bij Hem en zei: "Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden."  

Satan zaait twijfel
Ik vind het opmerkelijk, maar niet verrassend, hoe snel satan Gods kristalheldere bevestiging van Jezus' identiteit verandert in een vraag vol twijfel. God zegt: "Dit is Mijn geliefde Zoon." Satan vraagt: "Als je de Zoon van God bent..."

Twijfel zaaien: satans favoriete strategie
Het zaaien van twijfels en het verspreiden van leugens over Gods uitspraken, geboden en beloften is altijd al, en zal altijd de favoriete strategie van satan blijven (zie Gen 3:1).

 • God belooft leven aan het Joodse volk (Deut 30:6). Satans aanhang roept op tot de dood van het Joodse volk. 
 • God belooft zijn volk een land van de rivier tot aan de zee (Exodus 23:31; Deut. 1:7; 11:24; Jozua 1:4; Zach 9:10; Psalm 72:8). Satans aanhang roept op tot de vernietiging van het Joodse thuisland van de rivier tot aan de zee
 • God belooft alle naties te zegenen door het Joodse volk. Satans aanhang beschuldigt Israël ervan een vloek te zijn voor alle naties
 • God zegt dat Israël, zelfs in haar ongeloof, altijd geliefd zal blijven omwille van de aartsvaders (Rom 11:28-29), een waarheid die in twijfel getrokken wordt door christenen die beweren dat zij het nieuwe Israël te zijn.

2 manieren op Gods waarheid te ontdekken

In deze upside down wereld zijn er 2 manieren om de waarheid te ontdekken 
 1. Lees en onderzoek zelf de Bijbel 📖 en neem Gods Woord serieus. 
 2. Keer elke slogan om die schalt uit de luidsprekers van de opgewonden menigten van deze wereld. Hoe harder de kreten, hoe groter de menigte, des te waarschijnlijker zijn hun omgekeerde slogans in werkelijkheid kostbare waarheden van God.💎
🙌 Vergeet niet dat bespotters zullen bespot worden, en dat de God van Israël zeker het laatste woord zal hebben. [2]

---

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

ONE FOR ISRAEL (site)
FACEBOOK: ONE FOR ISRAEL
INSTAGRAM
TWITTER

---

[1] De teksten komen uit Mattheus 4
[2] "Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten." Deze tekst komt uit Psalm 2 en benadrukt de soevereiniteit van God en Zijn vermogen om menselijke tegenstand met goddelijke macht te overwinnen. Het idee dat God zal lachen en bespotten, benadrukt Zijn opperste autoriteit en de zekerheid van Zijn triomf over tegenstand.

13 nov 2023

ZOU JE ME VERBERGEN? WAAR ZIJN DE TEN BOOMS EN BONHOEFFERS?

Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)


Er zijn op dit moment discussies gaande onder Joden in de diaspora over welke van hun niet-Joodse vrienden hen zou verbergen als het erop aankomt. Corrie Ten Boom en Dietrich Bonhoeffer zijn bekende namen, samen met andere "rechtvaardige heidenen" die Joden tijdens de Holocaust hebben geholpen. Er is zelfs een hashtag op Twitter (#Iwould) waar de vraag wordt gesteld: "Zou jij me verbergen?" [1] Maar het is eerlijk gezegd schokkend dat Joodse mensen er niet zeker van zijn welke van hun christelijke vrienden hen in tijden van nood zouden helpen.

Vraag jij jezelf wel eens af: wat zou ik hebben gedaan in de jaren 1930 en 1940? Stop daarmee. Challenge: wat doe ik nu?

ZOU JIJ ME VERBERGEN? 
Melodramatisch? Nee. Antisemitische aanvallen zijn sterk gestegen sinds Hamas de ergste slachting van Joodse mensen heeft gepleegd sinds de Holocaust. Er was paar dagen sympathie voor Israël, maar zelfs voordat Israël tegenmaatregelen nam, was er gejubel over de genocidale aanval en kreten van "gas de Joden" op straten in Europa en Amerika.

Voordat Israel ook maar iets terugdeed...


... stegen antisemitische incidenten met 500% in de VS, volgens WZO en de Jewish Agency. Veel erger is dat de politie in het VK een schokkende stijging van 1350% heeft gemeld. [2] Meer dan duizend procent toename. Mensen rukken woedend posters van de 240 ontvoerde slachtoffers neer, waar ze ook worden opgehangen. Het zou als harteloos worden gezien om een foto van een vermiste hond naar beneden te halen, laat staan van een vermist kind. In Dagestan, een overwegend moslimgebied in Rusland, viel een gewapende menigte het vliegveld binnen om Joodse passagiers aan te vallen die aankwamen op een vlucht uit Tel Aviv. 

Ondertussen verzamelden zich in het VK menigten buiten de woning van de premier op 31 oktober en riepen in het Arabisch: "Oh geliefde Abu Obaida, sla en bombardeer Tel Aviv." Abu Obaida is de woordvoerder van de militaire tak van Hamas.

De Davidster is in Frankrijk op Joodse huizen gespoten. In Turkije zijn er borden die weigeren Joden te bedienen. Mensen protesteren overal ter wereld, overal, ten gunste van Gaza, velen juichen de terroristen toe en rechtvaardigen hun verachtelijke daden. Sinds de slachting zei 87% van de ondervraagde Joden dat ze "gevoelens van verminderde veiligheid hebben, vergezeld van overheersende emoties van woede, angst en schok." [3] We hebben geen moment gehad om op adem te komen.

De dag na 7 oktober was een huiveringwekkend wake-up call voor de niveaus van haat... en onverschilligheid... tegenover het Joodse volk.


"Het is moeilijk uit te leggen hoe het voelt om de wereld te horen juichen voor je uitroeiing." ~ Daniel Ventresca
"Ik weet niet wat enger is: 2000 terroristen die je land binnenbreken en je Joodse familie vermoorden, of het feit dat de helft van de wereld het steunt." ~ Orit Yishai
"Gesprekken voeren over of het veilig is om mijn Davidster te dragen, of mijn familie onze mezoeza's laat hangen... Hoe Joods klinkt mijn achternaam? Moet ik het veranderen bij Uber en Amazon? Heb me nog nooit zo gehaat en bang gevoeld." ~ Jeffrey, New York City

WEES VOORZICHTIG

Israël waarschuwt nu officieel zijn burgers dat ze voorzichtig moeten zijn bij het reizen naar het buitenland om geen zichtbare tekenen van Joods-zijn te dragen, zoals een Davidster of keppeltje, en vermijd Hebreeuws te spreken in het openbaar. Na de dodelijkste aanval op Joodse mensen sinds de Holocaust zien we antisemitisme op een schaal die sinds de tijd van het Derde Rijk niet meer is gezien.

STIJGING ANITSEMITISME IN NEDRLAND 
Het aantal antisemitische incidenten in Nederland is met maar liefst 818 procent toegenomen sinds het door Hamas aangerichte bloedbad in Israel op 7 oktober jl. Hoewel we tijdens eerdere conflictperiodes een stijging zagen in het aantal antisemitische incidenten was deze nooit eerder zo significant als nu. Het is zeer zorgelijk dat Joden in Nederland verantwoordelijk worden gehouden voor conflicten die zich afspelen in het Midden-Oosten. Bron: CIDI

ANNE FRANK OPNIEUW 
Universiteitscampussen zijn unieke broeinesten van Jodenhaat. Er zijn beelden te zien van studenten die zich barricaderen in de bibliotheek van Cooper Union College in Manhattan, demonstranten die op de deur slaan en mensen die aanbieden hen te verbergen in een bovenkamer, uit het zicht. 


Een van de studenten zei dat het haar deed denken aan Anne Frank:

"Alsof je je moet verstoppen in de zolder... Echt, ik moet me verstoppen, in de Verenigde Staten van Amerika? Ik kan niet op een plek zitten waar ramen zijn omdat ik misschien word aangevallen. Dat is eigenlijk wat ze zei. Ze probeerde behulpzaam te zijn, maar - weet je? Het feit dat ik me moest verstoppen - dat begreep ik echt niet."[4]

Maar dat is waar we zijn. Er zijn 1,8 miljard moslims in de wereld, wat 24% van de wereldbevolking uitmaakt, terwijl Joodse mensen slechts 0,2% van de wereldbevolking uitmaken - 16 miljoen wereldwijd. Niet dat elke moslim vol zit met Jodenhaat, verre van dat, maar antisemitisme is helaas al sinds de tijd van Mohammed een integraal onderdeel van de islam en staat zelfs in de Koran. De automatische steun voor Gaza is bijna onvermijdelijk.

Deze realiteit dringt steeds meer door tot Joodse mensen in de diaspora die nu het belang van de Joodse staat zien op een manier die ze nooit eerder hebben gedaan. God heeft gestaag Zijn volk bijeengebracht, tot het punt dat de meerderheid van 's werelds Joden nu in Israël woont. En Hij heeft beloofd hen terug te brengen, zelfs door tegenspoed en vervolging:
"Zie, Ik zend veel vissers, spreekt de Heere, die hen zullen vangen; en daarna zal Ik veel jagers zenden, die hen van elke berg en van elke heuvel, en uit de kloven der rotsen zullen halen." (Jeremia 16:16)

Israël bestaat zodat Joodse mensen zich niet hoeven te verbergen of hun identiteit hoeven uit te wissen. Zodat ze niet afhankelijk hoeven te zijn van de genade en moed van mensen zoals Corrie Ten Boom en Dietrich Bonhoeffer.

Maar wat gebeurt er met de miljoenen Joden die nog steeds in de naties zijn?

DE ONVERWACHTE TEN BOOMS VAN 2023 
Nu ISIS 'Praktische manieren om moslims in Palestina te ondersteunen' voorstelt, zoals het aanvallen van Joodse wijken en ambassades met brand en vandalisme, en het wereldwijd aanvallen van Joodse economische belangen, [5] is het hoog tijd voor gelovigen om op een serieuze en praktische manier steun te bieden aan het volk van Israël.

Sommige christenen hebben zich solidair verklaard met het Joodse volk om troost en steun te betuigen. Velen hebben besloten de andere kant op te kijken. Het zwijgen van de kerk is oorverdovend. Heeft jouw predikant gesproken over de slachting? Of waren ze bang om "partij te kiezen"? Begrijpen de mensen met wie je gemeenschap hebt de betekenis van Israël in de Schrift en wat er zich voor onze ogen afspeelt? 

Laten we solidair zijn met Israël en het Joodse volk. Niet langer wegkijken, maar samen met andere christenen de geschiedenis en de actuele situatie van Israël onder de loep nemen, in het licht van de Bijbel. Niet zwijgen maar openlijk steun betuigen op een manier die bij ons past - Aritha Vermeulen

Westerse kerk niet solidair met Israël
Terwijl veel westerse kerken over het algemeen (de goede uitgezonderd) handig het onderwerp hebben vermeden, hebben we enkele onwaarschijnlijke Bonhoeffers en Ten Booms gezien die opstaan om de fakkel over te nemen.


MOEDIGE (VERVOLGDE) GELOVIGEN WERELDWIJD
Een Jemenitische gelovige stond moedig naast Israël. Er zijn enkele incidenten tijdens de woedende bijeenkomsten waar een enkel individu moedig steun betuigt aan Israël te midden van een boze menigte... en het blijkt dat die moedige individuen meestal Iraans waren. Moedige gelovigen uit de meest onwaarschijnlijke plaatsen staan nu op. Mensen die tot geloof zijn gekomen uit moslimachtergronden, zijn zeer aanwezig en moedig in hun steun aan Israël.

Er zijn indrukwekkende scènes van Iraniërs, Jemenieten en Syriërs die Jezus liefhebben en zich uitspreken namens Israël op sociale media, omdat ze maar al te goed weten waarmee Israël op dit moment te maken heeft.

Zij herkennen het regime achter de aanval en kennen de doelen van het moslimextremisme.We hebben ook berichten van liefde en steun ontvangen van Egyptische broeders en zusters in het geloof, en de Libanese zangeres Carine Bassili heeft de opofferende beslissing genomen om van God's uitverkoren volk lief te hebben met haar hart ten koste van haar staatsburgerschap. Ze sloot zich aan om samen te zingen met de orthodox-joodse muzikant Yair Levi, als een verklaring van eenheid in de tijd van crisis van Israël.

DE MOED VINDEN OM BIJ HET VOLK VAN GOD TE STAAN 
Het vergt veel moed om op te komen voor het volk van Israël te midden van de extreme haat die we momenteel ervaren. Zij  die vanuit de ondergrondse kerk komen, zijn bedreven in het innemen van een standpunt dat levens in gevaar brengt. Neem hen tot je voorbeeld en ook de rechtvaardige niet-Joden uit de Tweede Wereldoorlog. Het zal veel kosten, maar de beloning zal groot zijn. We moeten uitzien naar de vreugde die voor ons ligt, wetende wat ons te wachten staat in de eeuwigheid. Het volgen van Jezus kan ons zelfs leiden naar een donkere plek van overgave en opoffering. Maar zoals de apostel Paulus graag benadrukt, het zal het allemaal waard zijn.

"Ik acht echter mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Heer Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen." (Handelingen 20:24)

Toen de nazi's Corrie ten Boom en haar zus naar het concentratiekamp Ravensbrück brachten vanwege hulp aan Joden, kreeg hun oude vader, Casper, de keuze om thuis te blijven als hij beloofde geen Joodse mensen meer te verbergen. Zonder schaamte vertelde hij: "Als ik vandaag naar huis ga, zal ik morgen mijn deur openen voor iedereen die aanklopt voor hulp... Het zou een eer zijn om mijn leven te geven voor het uitverkoren volk van God." Hij en zijn familie hielpen consistent Joodse mensen, en op een gegeven moment werd hij zelfs ernstig gewaarschuwd over de gevaren van het beschermen van Joodse kinderen door een geestelijke. Casper ten Boom legde uit: "Je zegt dat we ons leven kunnen verliezen voor dit kind. Ik zou dat beschouwen als de grootste eer die mijn familie kan overkomen." We lezen in 'The Hiding Place' wat er daarna gebeurde: "De predikant draaide zich scherp om en liep de kamer uit. Uiteindelijk stierf Casper ten Boom in een gevangeniscel, wetende dat hij had gedaan wat rechtvaardig was in de ogen van God."

"Laten wij dan, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd zijn, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder des geloofs. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen, terwijl Hij de schande niet achtte, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God." (Hebreeën 12:1-3)

Denk aan Hem die zoveel vijandschap van zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt! (Hebreeën 12:3)


[1] https://x.com/DGreenbaum/status/1719342028444602560?s=20
[2] The Guardian, Antisemitic hate crimes in London up 1,350%, Met police say, Vikram Dodd, 20 Oct 2023
[3] Jerusalem Post, Global antisemitic attacks rise by 500% since last year, WZO reveals, Zvika Klein, October 30, 2023
[4] Forward, Jewish students at Cooper Union told to hide as pro-Palestinian protesters banged on doors of locked library, Louis Keene, October 25, 2023
[5] Newsweek, “issue 413 of Al-Naba, a weekly magazine by ISIS contains an infographic titled, ‘Practical ways to support Muslims in Palestine,’ which encourages attacks on Jewish people and Israel, with the goal of ‘returning its land to the House of Islam again.’

Photo by Ronni Kurtz on Unsplash
---

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

ONE FOR ISRAEL (site)
FACEBOOK: ONE FOR ISRAEL
INSTAGRAM
TWITTER