28 nov 2022

Waarom Bethlehem?

Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)

In december vieren velen over de hele wereld het grootste geschenk ooit gegeven, onze Messias Yeshua, geboren in een herdersveld. Maar heb je er ooit over nagedacht hoe het voor Maria en Jozef moet zijn geweest, die met zoveel beproevingen te maken hadden. Ze werden uit hun huizen verdreven om te reizen in de tijd van geboorte. Maar wat een tragische gang van zaken leek, had ongelooflijke profetische implicaties. 


We willen je bemoedigen met deze video om je vertrouwen op God te stellen, die zelfs in de moeilijkse situaties een verlossingsplan heeft!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

29 okt 2022

In GODS dienst, Warren Wiersbe

Dien jij in de kerk? Dan is In GODS dienst echt een boek voor jou. Warren Wiersbe legt in 30 korte hoofdstukken de basiselementen van het werk voor de Heere uit.
  • Waarom dienen we als gelovigen?
  • Wie dienen we?
  • Waarom doet het ertoe?

In GODS dienst, Warren Wiersbe

Warren Wiersbe was een Amerikaanse predikant, bijbelleraar en schrijver. Hij overleed in 2019, twee dagen voor zijn negentigste verjaardag.

Een prachtig geschenk
Dr. Wiersbe: “Voor mij is schrijven een bediening. Ik kan niet zoveel van de dingen die succesvolle mannen kunnen doen. Maar ik kan lezen en studeren en denken en onderwijzen. Dit is een prachtig, prachtig geschenk van God. Het enige wat ik doe is gebruiken wat hij mij heeft gegeven om mensen te onderwijzen en om de Heer Jezus Christus te eren."

Remembering Warren Wiersbe - 1929-2019


Alleen nog tweedehands
Warren Wiersbe schreef ontzettend veel boeken. Er zijn er ook wat in Nederlands vertaald. "In GODS dienst" is alleen tweedehands nog verkrijgbaar. Ik hoop dat er een herdruk komt. 

Uit het voorwoord: 
Niemand die dit boek met een open en bidden hart leest, kan dezelfde blijven. In een tijd waarin het christelijk werk van zoveel kanten aangevallen en uitgedaagd wordt, heeft God voorzien in een prachtige bron van wijsheid voor allen die dit boekje willen lezen en bij de troon van God vragen om een ware dienaar van Hem te worden. Jim Cymbala 

In GODS dienst, Warren Wiersbe

Het is niet voor niets
Het hoofdstuk dat me het meest raakte is: de eenheid bewaren. Hij sluit dat hoofdstuk af met deze woorden:

Denk eraan dat terwijl u anderen dient, de Heere u aan het dienen is. Hij rust u toe vanuit de hemel (Hebr, 13:20-21). Hoe pijnlijk of ontgoochelend uw dienst soms mag lijken, het is niet voor niets. God bouwt aan uw karakter terwijl Hij aan Zijn kerk bouwt, en wat Hij doet zal voor eeuwig blijven bestaan. Vanuit dat perspectief is het zelfs de moeite waar om kritiek te krijgen!

Warm aanbevolen
Ik vind de inhoud van dit boek inspirerend. Wil je meer weten over het dienen van God, dan zou ik op zoek gaan naar een tweedehands exemplaar. Het is niet alleen een boek voor de "fulltimers'"maar voor ieder christen die zich bewust is dat hij in dit leven in dienst van God staat. Warm aanbevolen!

📚 Heb jij wel eens een boek van Warren Wiersbe gelezen?

19 okt 2022

Ik hoef niet al die dingen te doen

Je bent geen Spreuken 31 vrouw en je zult er ook nooit één worden. Dat komt niet omdat je het niet hard genoeg probeert of omdat je een mislukkeling bent maar dat komt omdat de vrouw van Spreuken 31 de personificatie van wijsheid is. De vrouw uit Spreuken 31 is wat er met ons gebeurt als we ervoor kiezen om met “wijsheid te trouwen”. 

Ik besef dat dit misschien een totaal nieuw concept voor je is, maar je gaat deze opvatting beter begrijpen als je naar het boek Spreuken in zijn geheel kijkt. Rachel SchmoyerHet boek Spreuken is een boek met wijsheidsliteratuur geschreven door o.a. Salomo. Het begin van het boek schetst een beeld van de wijze oude koning Salomo die bij zijn zoon zit. Hij legt hem de 2 keuzes uit die hij in dit leven heeft: hij kan kiezen tussen wijsheid of dwaasheid.

2 personificaties
In hoofdstukken 1-9 van Spreuken, verpersoonlijkt Salomo uitgebreid wijsheid en dwaasheid als vrouwen.
  • Spreuken 4:8-9 verwijst bijvoorbeeld naar Vrouwe Wijsheid wanneer hij zegt: Hou haar hoog en zij zal je verheffen. Zij zal je verheffen. Zij zal je vereren, als je haar omhelst. Zij zal je hoofd een bevallige krans geven, jou een sierlijke kroon schenken.
  • Spreuken 9:13 zegt over Vrouwe Dwaasheid: Vrouwe Dwaasheid in onrustig, louter onverstand; zij heeft nergens weet van. Zij zit bij de deur van haar huis, op een troon, op de hoogten van de stad om naar de voorbijgangers op de weg, die daardoor willen gaan te roepen...

Voor wie koos Salamo's zoon?
De hoofdstukken 10-31:9 van Spreuken definiëren gedetailleerd hoe het is om voor wijsheid te kiezen òf voor dwaasheid. Daarona komt Spreuken 31:10-31, ook wel bekend als het gelukkige einde. Tot dan weten we eigenlijk niet wie Salomo's zoon heeft gekozen. Koos hij voor Vrouwe Wijsheid of Vrouwe Dwaasheid?

Spreuken 31 beantwoordt de vraag. Vrouwe Wijsheid is niet langer zomaar een vrouw. Nu is ze een getrouwde vrouw. De zoon van Salomo heeft voor wijsheid gekozen en is als het ware met haar getrouwd. Wijsheid is erg productief voor hem. Nu wordt hij gerespecteerd, heeft hij een indrukwekkend bezit en zijn kinderen zijn goed gekleed.

Voor wie kies jij? 
Wanneer je als christelijke vrouw het boek Spreuken leest, is het niet de bedoeling dat je jezelf vergelijkt met Vrouwe Wijsheid. Wij horen ons te vergelijken met de zoon van Salomo die een beslissing moet nemen. Zullen we met Vrouwe Wijsheid of Vrouwe Dwaasheid trouwen?

*•.─────  ❁ ❁  ─────.•*

Ik hoef niet al die dingen te doen
Toen ik voor het eerst dit gezicht hoorde van Dr. Toews op de Cairn University, was het alsof er een pak van mijn hart viel. Ik hoef-niet-al-die-dingen-te-doen. 


Ontzagwekkend en wonderlijk gemaakt 
Dit doet er toe als je je realiseert hoe uniek God iedere vrouw geschapen heeft. We zijn niet allemaal naaisters. We zijn niet allemaal verkoopsters. We importeren niet allemaal ons voedsel van veraf. We hebben niet allemaal personeel in dienst. We zijn niet allemaal agrariërs en handelen niet allemaal in ontroerend goed, zoals de Spreuken 31 vrouw. Het is ook niet de bedoeling dat we allemaal vroeg opstaan ​​en elke nacht pas laat gaan slapen. We zijn niet allemaal moeder geworden. We zijn ook niet allemaal getrouwd.

Spreuken 31 geen to do lijst
Spreuken 31 kan geen to-dolijst zijn, omdat God in Zijn wijsheid niet allemaal dezelfde mensen wilde maken. Met eerbied gezegd: Hij is geen bakker die allemaal dezelfde koekjes bakt met steeds hetzelfde bakvormpje. In plaats daarvan wil God dat christelijke vrouwen voor “wijsheid” kiezen. Het kiezen van wijsheid ziet er voor iedere vrouw anders uit en is afhankelijk van haar cultuur, positie, capaciteiten en het seizoen van haar leven.

3 principes
Hoewel het kiezen van wijsheid er voor elke vrouw anders uit zal zien, zijn er drie wijsheidsprincipes die hetzelfde blijven:
  1. Het kiezen van wijsheid begint met het vrezen van de Heere. Liefdevolle eerbied hebben voor God is hèt grote thema van het Spreukenboek. Het wordt wel 20 keer genoemd: Spreuken 9:10 zegt: Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN en de kennis van de heiligen is inzicht.
  2. Zoek het bij de Heere wanneer je (meer) details nodig hebt. Het boek Spreuken is heel gedetailleerd als het gaat over wat dwaasheid en wat wijsheid is. Maar het boek is niet altijd helpend voor iedere situatie die zich voordoet. Als je merkt dat je vastloopt, vraag God om Zijn specifieke wijsheid die je zo hard nodig hebt in jouw situatie. Jakobus 1:5 zegt: Als er iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze hem gegeven worden.
  3. Rust in de Heere; in wat Hij gedaan heeft. Bevrijdt jezelf uit de onmogelijke to-dolijst van Spreuken 31. 1 Korintiërs 1:30 zegt: Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiligheid en verlossing; opdat het zal zijn zoals geschreven is: Wie roemt, laat hij roemen in de Heere.


Rachel Schmoyer
Rachel Schmoyer is de vrouw van een predikant. Haar dagelijkse baan (eigenlijk, haar 24/7 baan) is moeder zijn van haar vier kinderen. Daarnaast schrijft ze graag. Neem een kijkje op Rachel Schmoyer en Read The Hard Parts. Via Etsy is het mogelijk om wat interessante dingen te kopen die met de Bijbel te maken hebben

*•.─────  ❁ ❁  ─────.•*

📌 Rachel, thank you so much for allowing me to translate your interesting and surprising blogpost into Dutch.

4 okt 2022

De Doe-Niets Dag (Jom Kipoer)

Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)

Vanavond na zonsondergang begint Jom Kippoer. Het is de heiligste dag op de Joodse kalender. De straten zijn bizar stil omdat het gebruik van de auto afgekeurd wordt. Daardoor kunnen de kinderen veilig midden op de weg fietsen. Jom Kipoer is een dag van bezinning en reflectie, vasten en bidden.

Lees ook: Aliza's Jom Kippoer


Jom Kipoer maakt deel uit van het Mozaïsche verbond, maar spreekt ook krachtig tot ons in het nieuwe verbond van de Messias. Zoals alle Bijbelse feesten en heilige dagen, verwijst Jom Kipoer rechtstreeks naar Jezus en de verzoening die Hij voor ons kocht aan het kruis. Toen Hij Zijn ziel opgaf, verklaarde Hij: "Het is volbracht!" Er is voor onze zonde betaald en we kunnen vrijuit gaan, zodra we in Hem geloven.

Alleen de hogepriester actief
Hoewel anders dan de voorgeschreven Grote Verzoendag in het oude Israël, is Jom Kipoer in beide gevallen een dag waarop de meeste mensen niet veel doen. En dit is een heel belangrijk punt. Als je goed oplet tijdens het lezen van de Bijbelse richtlijnen, merk je dat alleen de hogepriester actief is op Jom Kipoer, maar de gemeente niet. Hierin ligt vandaag een grote les voor ons.


DE ALLERBELANGRIJKSTE ACTIES VAN DE HOGEPRIESTER


“Aäron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en al de ongerechtigheden van de Israëlieten belijden, al hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen en hem door de hand van een man, die daarvoor gereedstaat, de woestijn in sturen.” (Leviticus 16:21).


In dit hoofdstuk worden 81 werkwoorden gebruikt om het verzoeningswerk van de hogepriester te beschrijven. Opmerkelijk is dat er in dit hoofdstuk slechts vier werkwoorden zijn die tot de lezer zijn gericht, wat hij moet doen (Leviticus 16:29-31). Elk van de vier werkwoorden die tot de lezer zijn gericht, zijn reacties op het werk van verzoening, maar deze acties dragen absoluut niets bij aan de verzoening zelf.

Er is niets dat we kunnen doen om voor onze zonden te boeten.


Verzoening wordt ontvangen door geloof – geloof in het volbrachte werk van de Hogepriester. Laten we ons verheugen in het volbrachte werk van onze Hogepriester terwijl Yom Kippur, de Grote Verzoendag nadert.

"Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!” (Hebreeën 9:11-14).

 


U ZULT GEEN WERK DOEN

"Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want het is de Verzoendag, om voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verzoening voor u te doen." (Leviticus 23:28).

Deze exacte zin in het Hebreeuws (“u zult geen werk doen”) komt maar zeven keer voor in de hele Hebreeuwse Bijbel (Exodus 12:16; Leviticus 16:29; 23:3, 28, 31; Numeri 29:7; Jeremia 17:22). Zes van de teksten staan in de Thora. Van deze zes gebeurtenissen zijn er vier bevelen die specifiek verband houden met de Grote Verzoendag (Lev 16:29; 23:28, 31; Num. 29:7). Het komt voor het eerst voor in Exodus 12:16 als het gaat over de instructies betreffende Paasfeest.


Ik vind het zo ongelooflijk bemoedigend dat op twee van de meest belangrijke dagen op onze kalender, Pesach en Jom Kipoer, God het volk van Israël gebood om geen enkel werk te doen.


We hebben absoluut niets om bij te dragen aan onze verlossing van de slavernij van de zonde (Pascha), en niets om bij te dragen aan onze verzoening (Grote Verzoendag) als Gods volk. Ons wordt bevolen om niet te werken omdat dit uitsluitend het werk van God is, en aan Hem komt alle eer toe!

“Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.” (Galaten 1:3-5).

Uit: een devotional van Dr. Seth Postell.
Lees ook Seths boek: Mozes lezen, Jezus zien


----------------------------------------------------------------------------------------------------

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

23 sep 2022

Dag van de bazuin (sjofar)

Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)

Heb je ooit het geluid van een sjofar gehoord? Dat geluid prikkelt de zintuigen en trekt direct je aandacht. Op 26 september (1 Tishrei, 5783) begint het Trompettenfeest en klinkt de sjofar door heel Israël. 

Leviticus 23:24 Spreek tot de Israëlieten en zeg: In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst.


Uitzien naar onze Koning

Duik in de opwindende theorie over hoe deze feestdag niet alleen verwijst naar de komst van de HEERE met macht naar de berg Sinaï, maar ook naar de terugkeer van onze Koning en Messias naar de Olijfberg met macht en glorie. Hopelijk zal het zien van deze verbazingwekkende profetieën, vervuld en voorafgeschaduwd door moderne en oude tradities, je geloof versterken en je met verwachting doen uitzien naar de terugkeer van onze Koning. 

2 video's en 1 artikel
Wat denk jij, geven de boeken Ezra en Nehemia de profetieën in het Nieuwe Testament een diepere betekenis aan de wederkomst van onze Messias? Categorie: holidays
Verdiep je in deze feesten via One For Israel, categorie holidays

Het Trompettenfeest (Rosh Hashanah) begint bij zonsondergang op 25 september 2022 en duurt tot zonsondergang op 27 september.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

18 aug 2022

Zilver in Gods hand

Een groep vrouwen deed een Bijbelstudie over het boek Maleachi. Toen ze hoofdstuk 3 bestudeerden, kwamen ze het vers tegen, waar staat:

En Hij zal zitten, louterend en het zilver reinigend: en Hij zal de kinderen van Levi reinigen, en Hij zal hen doorlouteren als goud en als zilver; dan zullen zij de HEERE een graanoffer brengen in gerechtigheid. 

 


Wat betekent dat?
De vrouwen verbaasden zich over de tekst. Wat zei dit over Gods karakter? Ze kwamen er niet achter en één van de vrouwen bood aan om meer te weten te komen over het proces van het zuiveren van zilver. Daarna zou ze de opgedane kennis met de anderen delen.

Naar de zilversmid
Die week belde de vrouw een zilversmid en maakte een afspraak om hem aan het werk te zien. Ze zei niets over de reden van haar interesse, behalve haar nieuwsgierigheid naar het proces van het zuiveren van zilver. Terwijl ze naar de zilversmid keek, hield hij een stuk ruw zilver boven het vuur en verhitte het. Hij legde haar uit dat je bij het zuiveren het zilver in het midden van het vuur moest houden waar de vlammen het heetst waren. Op die manier kon hij alle onzuiverheden eruit halen.

Nog een vraag
De vrouw dacht aan God. En aan het vers: "Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt." Toen vroeg ze aan de zilversmid of het waar was dat hij de hele tijd bij het vuur moest blijven als hij het zilver zuiverde.


Wat de zilversmid antwoordde
De man antwoordde dat hij niet alleen het stuk ruwe zilver op zijn plaats hield, maar dat hij het zilver ook nauwkeurig in de gaten hield. Als hij het zilver ook maar één moment te lang in de vlammen zou houden, kon hij het weggooien. De vrouw zweeg even. Toen vroeg ze aan de zilversmid: "Hoe weet u wanneer het zilver genoeg gezuiverd is?" Hij glimlachte naar haar en antwoordde: "O, dat is gemakkelijk - tot ik mijn gezicht in het gesmolten zilver weerspiegeld zie."

Niet uit Gods oog
Dit was de les die de vrouw meenam naar de anderen. "Het vuur van beproeving zal je niet verteren. Je bent in Gods hand. Hij verliest je geen moment uit het oog en zal je niet in de steek laten. Hij loutert je, zodat je meer en meer op Hem gaat lijken."


Op God lijken (steeds meer)
Wat we als kind van God ook doormaken, het zal ons tot een beter mens maken en uiteindelijk zal het proces ons door Zijn genade veranderen naar het beeld en de gelijkenis van God. Dan gaan we Zijn karakter steeds meer reflecteren. Ze zullen Jezus in ons zien. 

2 Korinthe 3:18 Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.

Bron: Rev. Ronald Davis in Memoirs from the Word of God (volume 2)


💍  Dit verhaal las ik op Facebook. Ik ging op zoek naar de oorsprong en vond het in de genoemde bron. Daarna vertaalde ik het naar het Nederlands.
📷  Foto 1 en 3 zijn gemaakt door Tep Ro uit Phnom Penh
💬  Deel een bemoediging


12 jul 2022

YES, HE CAN!


Jeremiah 32:17
"Oh, Lord GOD! You have made the heavens and earth by Your great power and outstretched arm. Nothing is too difficult for You!

Matthew 19:26
But Jesus beheld* them (the disciples) and said to them, With men this is impossible; but with God all things are possible.


YES, HE CAN!
The Saviour can lift every burden,
the heavy as well as the light;
His strength is made perfect in weakness,
In Him there is power and might.
The Savior can solve every problem,
the tangles of life can undo;
There is nothing too hard for Jesus;
there is nothing that He cannot do.
The Saviour can bear every sorrow,
In Him there is comfort and rest;
No matter how great the affliction,
He only permits what is best.
The Saviour can strengthen the weary,
His grace is sufficient for all;
He knows every step of the pathway
and listens to hear when we call.
The Saviour can break sin’s dominion,
the victory He won long ago;
In Him there is freedom from bondage,
He’s able to conquer the foe.
The Saviour can satisfy fully the heart
that the world cannot fill;
His presence will sanctify wholly
the soul that is yielded and still.
The Savior can solve every problem,
the tangles of life can undo;
There is nothing too hard for Jesus;
there is nothing that He cannot do.
 “The One who has done the greatest thing of all for you, must be concerned about you in everything, and though the clouds are thick and you cannot see His face, you know He is there. 'Behind a frowning providence He hides a smiling face.' Now hold on to that. You say that you do not see His smile. I agree that these earth born clouds prevent my seeing Him, but He is there and He will never allow anything finally harmful to take place. Nothing can happen to you but what He allows, I do not care what it may be, some great disappointment, perhaps, or it may be an illness, it may be a tragedy of some sort, I do not know what it is, but you can be certain of this, that God permits that thing to happen to you because it is ultimately for your good. 'Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous; nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness...' (Hebrews 12. 11)." (Spiritual Depression Its Causes and Cure, 145)” ― Martyn Lloyd-JonesMartyn LLoyd Jones

To behold is to look intensely — it's much more than a glance.